Holstebro kirke

Tilbage til Liste over kirke

Holstebro kirke

Billedserie

Liste over billeder

Holstebro kirke

Hjerm hr., Ringkøbing amt, Viborg stift. Nordvestjylland. I 1906 nedrev man den gamle, sengotisk munkestenskirke i Holstebro og opførte den nuværende kirke tegnet af V. Ahlmann, kirken består af et langhus med tresidet afslutning mod nord og tårn mod syd, desuden har bygningen tværskibe og små udbygninger mellem tværskibe og korparti. Over præstedøren i den østre sidebygning ses en korsprydet tympanon, som stammer fra den sengotiske kirke. Kirken er stilmæssigt opført i en blanding af romansk og gotisk historicisme. Hovedindgangen er i tårnets sydside under en træbaldakin. En del af det gamle inventar fra den sengotiske kirke er bevaret, i tårnrummet er ophængt en mindetavle over Christen Lindes seks børn, som døde mellem 1666 og 1671.

Kirken har fejret 100 års jubilæum d. 2.dec. 2007. På sognets hjemmeside kan man læse om kirkens inventar under Information.

Holstebro kirke

På Holstebro bibliotek har man lavet en udstilling om kirkens historie. I forbindelse med udstillingen har man lavet en glimrende hjemmeside om kirkens historie bl.a. om E. Rothes undersøgelse af kalkmalerier i Holstebro kirke år 1900 samt F. Uldalls tilstandsrapport år 1901. Tryk på nedenstående link og se hjemmesiden.

Holstebro bibliotek

Kirkerummet er dækket af krydshvælv på runde gjordbuer, båret af konsoller. I korsskæringens hjørner er der mod nord murede piller, formet som romanske søjler. I korets nordvinduer ses glasmalerier fra 1908 af Johannes Kragh. På alterbordet står en altertavle med rammeværk fra 1907 og fem udskårne figurgrupper fra en nederlandsk altertavle fra o.1520, motiverne er Bebudelsen, Fødslen med Hyrderne, Marias død, Omskærelsen og Kongernes tilbedelse. Prædikestolen i renæssance er fra o.1600. I vestre tværskib ses en fresko af Einar Gross fra 1947, Den barmhjertige samaritaner, fresken sad tidligere på skibets sydvæg, men blev overført til lærred og flyttet i forbindelse med det nye orgels opstilling i 1957. Granitfonten er af nyere dato. I kirken er ophængt en del gravminder fra den gamle kirke, et epitafium opsat i 1667 over Christen Linde til Volstrup (død 1706) og hustru, et epitafium over Rudolph Gersdorff (død 1729) og hans to hustruer Judithe Eleonore von Glaubitz og Karen Solgaard (død 1742). Karen Solgaard havde tidligere været gift tre gange, over hendes tredje mand H.B. von Münchhausen lod hun i 1704 opsætte en malet mindetavle med begges våbenskjolde. I kirken ses desuden en sengotisk figur og et sengotisk krucifiks. I kirken er ophængt et krucifiks udført i 2003 af Niels Helledie og et maleri udført i 2002 af Arne Haugen Sørensen, Isaks ofring.