Holbæk kirke

Tilbage til Liste over kirke

Holbæk kirke

Holbæk kirke

Rougsø hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kirken bærer præg af tilhørsforhold til den nærliggende Holbækgård. Af den oprindelige romanske kirke står kun skibets langmure, som er opført af fint tilhugne granitkvadre over skråkantsokkel. I renæssancen blev kirken forlænget mod øst med et langhuskor og tårnet opført af granitkvadre fra den nedrevne vestvæg samt munkesten. I skibets sydmur ses et blændet romansk vindue med indridset siksakornament. I korets murværk er indsat tre romanske vinduesoverliggere. I korets østmur ses to korbuekragsten, som formodentlig stammer fra kirkens tidligere korbue. I skibets nordmur anes den tilmurede norddør, syddøren med retkantede karme er stadig i brug. Kirken blev restaureret i 1962.

Skibet set mod øst

Stolegavl med våben for Anne Lykke

Epitafium over Hans Stygge og Christence Strangesen

Døbefont

I forbindelse med forlængelsen af skibet fik langhuset indbygget tøndehvælv med stikkapper ved langsiderne. Altertavlen er skåret af den københavnske billedskærer Henrik Alversen i 1679. Prædikestolen stammer fra første halvdel af 1600-tallet og blev stafferet i 1664. I kirken ses to stolestader med våben for Mourids Stygge og Anne Lykke. Dåbshimlen dateres til 1697 og bærer våben for Birthe Skeel og Niels Rosenkrantz. I tårnrummet ses en gravsten for Hans Stygge (død 1569) og hans hustru Christence Strangesen. I tårnrummet ses desuden en række gravsten og kisteplader fra 1600-tallet

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Hans Stygge og hans hustru. Tryk på nedenstående link og søg Holbæk.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har tovsnoning og rankeværk på kummen samt keglestubformet fod, den tillægges stenmesteren Horder. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Djurslandstypen.