Hørby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hørby kirke

Hørby kirke

Hørby kirke Dronninglund hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over karnissokkel. Begge de retkantede døre er bevaret, syddøren tilmuret, norddøren i brug. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest i munkesten og genanvendte kvadre. I 1884 blev store dele af murværket omsat, en blændingsdekoration i østgavlen stammer muligvis fra denne omsætning. Våbenhuset er fra anden halvdel af 1800-tallet.

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Syddørens niche med gravsten

Våben på gravsten

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten og sokkelsten. Vestforlængelsen åbner sig mod skibet ved en spidsbue, i vestfaget ses anlæg til hvælv, som dog næppe er blevet fuldført. Altertavlen er et trefløjet maleri af Svend Havsteen-Mikkelsen fra 1965. Den tidligere altertavle hænger nu på nordvæggen, den er udført af Elisabeth Jerichau o.1860. Prædikestolen er fra o.1600, i 1965 blev prædikestol og stoleværk nystafferet i kraftige farver af Mogens Jørgensen. I syddørens niche er indsat en gravsten med anevåben over Jesper Thordsen til Hørbylund (død 1526) og hans hustru Mette Matzdatter (død 1566).

Den romanske granitfont har glat kumme og terningkapitælformet fod med en kraftig vulst, fonten knytter sig til fontene i Vendsyssel - Gruppe A1 hos Mackeprang, men fonten er ikke registreret i Mackeprangs fortegnelse.