Hørby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hørby kirke

Hørby kirke

Hindsted hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kirken var antagelig viet til Vor Frue i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge døre er bevaret, syddøren i brug, norddøren tilmuret med rundbuet kilestik og profilerede kragsten. Tårnet er opført i sengotisk tid, underdelen er bygget af granitkvadre, muligvis en romansk vestforlængelse, i murværket ses en reliefkvader med mandshoved. Våbenhuset er fra 1800-tallet.

Reliefkvader med hoved i tårnets sydmur

Skibet set mod øst

Altertavle

Figur til korbuekrucifiks

Døbefont

Den runde korbue er bevaret med skråkantsokkel og profilerede kragsten. Den runde tårnbue af granitkvadre kunne tyde på, der er tale om en romansk vestforlængelse. Den trefløjede altertavle er et maleri af Rud Petersen fra 1950. Prædikestolen er fra o.1625. På skibets vestvæg er ophængt et fragment fra et sengotisk korbuekrucifiks.

Rudolf Siegfred Rud-Petersen (1871-1961)

Han blev udlært som malersvend i 1890 og gik på Teknisk skole hos H. Grønvold samt på Kunstakademiet i København 1888-1892, desuden fulgte han undervisningen på Zahrtmanns skole 1901-07 og blev ansat som medhjælper hos Joakim Skovgaard ved arbejdet på Viborg Domkirke 1899-1901. Han deltog i studierejser til Italien 1898-1900 sammen med Joakim Skovgaard, Niels Larsen Stevns og Johan Mielche. Rud-Petersen deltog i 1908 i en fresko-udsmykning i Grundtvigs Hus i København sammen med Niels Larsen Stevns, Troels Trier, P. Hougaard og Johan Th. Skovgaard. Rud-Petersen har lagt sit hovedvirke inden for altertavler og freskoudsmykninger til kirker. Indflydelsen fra J.Skovgaard er tydelig i en lang række af hans udsmykning som i det monumentale hovedværk i Stagstrup kirke.

Kirkeudsmykninger: Vodskov kirke i Vendsyssel (1909), Vartov kirke menighedssal (1915), Endelave kirke (1902), Skørping Nykirke (1914), Adslev kirke (1916), Laurbjerg kirke (1919), Tjele kirke (1919), Kapellet på Randers Nordre kirkegård (1919), Hillerslev kirke (Thisted Amt) (1920), Års kirke (1920), Bredsten kirke (1925), Kirke-Eskildstrup kirke (1928), Skals kirke (1929), Fraugde kirke (1931), Alleshave kirke (1933), Hornum kirke (Vejle amt) (1934), Aasum kirke (1946), Hørby kirke (Hindsted hr.) (1950), Herlufmagle kirke (1951)Volsted kirke (Ålborg amt) (1952-53), Fræer kirke (1957), Fjellerup kirke (Randers Amt) (1958).

Den romanske granitfont har på kummen dobbeltløver med lang fælles tunge. (Mackeprang s. 272-73). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - De langtungede.