Højslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Højslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Højslev kirke

Fjends hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland og Djursland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de oprindelige døre er i behold, den retkantede norddør er tilmuret, syddøren er endnu i brug og er udformet som en portal med to sæt halvsøjler og tympanon. I apsis og i nordmuren ses bevarede rundbuevinduer. I korets nordmur har vinduets karm og bueslag en indhugget rille. Tårnet er opført i sengotisk tid af genanvendte kvadre og munkesten. Mod syd ses et kapel, som blev opført til Bjørn Kaas gravlæggelse i 1581. I våbenhuset ses en romansk gravsten af granit med kors og majuskelindskrift, desuden ses en gravplade af træ lagt over præsten Søren Ibsen (død 1591).

Kirken er præget af tilhørsforhold til Stårupgård. Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken og Stårupgård.

Stårupgård og Højslev kirke

Apsis har halvkuppelhvælv og bevaret apsisbue, kor og skib har bjælkeloft. Korbuen er noget udvidet. Altertavlen er en renæssanceramme fra o.1640 med maleri af A. Dorph fra 1892. På alterbordets forside er ophængt et nyere tekstil. Prædikestolen fra 1585 bærer våben for Bjørn Kaas og Christence Nielsdatter Rotfeld. Fontehimlen er fra 1676 og bærer våben for Hans Juul og Lisbeth Krag. I koret er opsat stolegavle fra 1698 med fædrene og mødrene våben for Henrik Friis og Sophie Juul. I sydkapellet står en figursten med anevåben over Bjørn Kaas (død 1581) og Christence Nielsdatter Rotfeld. Kirkens inventar blev istandsat i 1963-64.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg H og find Højslev kirke.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen dobbeltløver omkring fælles mandshoved, den firkantede fod har vegetativ udsmykning i felterne og hjørnehoveder, det ene hjørnehoved er vendt op mod kummen og har udbredte arme, fonten er noget ophugget (Mackeprang s.279-80). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Fire profilløver.