Højelse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Højelse kirke

Højelse kirke

Ramsø hr., Københavns amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Mikael. Kun skibets flankemure er bevaret af den oprindelige kirke som blev opført i romansk tid af kridtstenskvadre. Tårnet blev tilføjet i begyndelsen af 1300-tallet, overdelen blev ombygget i 1500-tallet. Ved midten af 1400-tallet blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor, samtidig opførtes sakristiet og udbygningen mod syd. Hele bygningen gennemgik en kraftig restaurering i 1878-81.

Skibet set mod øst

Korhvælv vestkappe, David

Skib 1.fag sydkappe, Helvedet

Skib 2.fag østkappe, Lucifers nedstyrtelse

Skib 2.fag vestkappe, Evas skabelse og Syndefaldet

I begyndelsen af 1300-tallet fik skibet indbygget to krydshvælv, som hviler på konsoller, der er udformet som menneskehoveder. Altertavlen er fra 1795, maleriet er udført af F. Storck i 1863, det oprindelige maleri er ophængt i kirken. Døbefonten er en moderne kopi af en romansk granitfont, kirkens gamle font står i Grøndalskirken. Prædikestolen er fra 1595.

I kirken ses kalkmalerier fra o.1450, de blev afdækket i 1870 og nyrestaureret i 1931. Kalkmalerierne tillægges det såkaldte Højelseværksted, som også har malet i Tybjerg kirke. Baggrunden er udfyldt med rankeslyng.

I korhvælvet ses i østkappen en Nådestol med de fire evangelistsymboler i medaljoner, normalt hører evngelistsymboler sammen med en Majestas. I sydkappen ses helten Samson med langt hår, han er ved at rive løvens kæber fra hinanden. I vestkappen ses Kongerne David og Sapiens (Den vise Salomon). I nordkappen ses franciskanermunken Antonius med to krykker og en rosenkrans.

I skibets 1.fag ses i østkappen Dommedag. Den dømmende Kristus har sværd, lilje og vunder. Han flankeres af Maria og Johannes Døberen, som begge knæler. I hjørnerne ses medaljoner med basunblæsende engle. Instrumenterne går ud over medaljonernes rammer, som for at understrege den manende kraft. De døde står op af gravene, ikke som skeletter men med hud over knoglerne. I skriftbånd står VENITE BENEDICTI PATRIS MEI POSSIDITE REGNUM ETERNUM (:kom min faders velsignede, I skal eje det evige rige) ABITE MALEDICIT IN IGNEM ETERNUM (: gå bort, forbandede, til den evige ild). Johannes siger: ECCE POPULUS TUUS (: se her er dit folk). Fra basunerne lyder SURGITE MORUI VENITE AD INDICUM (:stå op I døde, kom til dom).

I sydkappen ses Helvedgabet. Det rygende helvedgab er fyldt med sjæle. En djævel kommer med to fordømte i en skovhuggerkurv, en kvinde kommer flyvende med en djævel på ryggen. I vestkappen ses Sankt Georg og dragen. Sankt Georg er i samtidens ridderrustning, det lille skjold med udskæring til lansen er et turneringsskjold og ikke et kampskjold. Dragen kæmper realistisk med lansen. Til højre ses Prinsessen. I nordkappen ses Peter fører de nøgne frelste ind i Himmelborgen.

I skibets 2.fag ses i østkappen Skabelsen. Gud sidder på en regnbue med jordskiven i skødet, sol og måne flankerer ham. Til venstre nedstyrtes Lucifer, for neden ses en svane og fisk samt landdyrene bl.a. et elsdyr. I sydkappen ses Adams skabelse. Han indføres i Paradisets have og får forevist Kundskabens træ. Der er flettet rishegn omkring haven. I vestkappen ses Evas skabelse og Syndefaldet. I nordkappen ses Uddrivelsen og Arbejdet. Adam og Eva uddrives af en by (Himmelborgen?). Gabriel har et solidt tag i Adams skulder, Adam og Eva ser forskræmte ud. I den næste scene er Adam i marken og grave, Eva sidder og spinder, hun sætter realistisk foden på håndrokken, så den ikke falder.