Hjortshøj kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hjortshøj kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hjortshøj kirke

Øster Lisbjerg hr., Randers amt, Århus stift. Østjylland. Skibet er rester af en romansk kirke opført af kampesten med udhugne kvadersten ved hjørner og omkring enkeltheder. Den retkantede syddør er bevaret i brug, norddøren er ødelagt af et vindue, en overligger og dele af åbningen ses i murværket. Mod nord og syd ses tilmurede rundbuevinduer. I slutningen af 1400-tallet er det gamle kor blevet nedrevet og erstattet med det nuværende langhuskor med tredelt afslutning mod øst. Samtidig påbegyndtes opførelsen af tårnet. Tårnet har tidligere haft en herskabsstol med egen opgang. I tårnets vestmur er indsat en romansk gravsten med processionskors. I bygningens sokkel ses kragsten fra den forsvundne korbue. Våbenhuset er formodentlig opført i 1500-tallet men er senere blevet noget omdannet. I våbenhuset ses gravsten fra 1600-tallet over Rasmus Sørensen, genanvendt over A.R.S. Munch (død 1736), samt en gravsten fra 1702 over Niels Nielsen Hadbjerg. Kirken blev hovedrestaureret i 1970. På kirkegården ses et monument af Erik Heide.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Hjortshøj kirke

Kirken fik indbygget fem fag krydshvælv i forbindelse med den store ombygning i slutningen af 1400-tallet. I hvælvet har man fundet et kalkmalet årstal, 1492, som formodentlig daterer indbygningen af hvælv. Altertavlen i renæssance er fra 1590, i midterfeltet ses et maleri fra 1877 af P.A. Lyders, i de øvrige felter ses billeder fra 1712 udført af Hermand Schuldt, nederst på altertavlen ses heraldik, som formodentlig stammer fra 1712. Prædikestolen i barok har snoede søjler på hjørnerne, i felterne ses skriftsteder, indvendig ses et billede af Kristus, prædikestolen blev i 1682 skænket af Jens Andersen Vinding, som var sognepræst i Hjortshøj, Egå og Elev 1674-1717. I kirken ses et epitafium fra 1672 over pastor Knud Eschessøn og familie. Orglet er opstillet i den tidligere herskabsstol.

Den romanske granitfont har på kummen fremspringende hoveder samt løver, en due og en drage, alt i lavt relief, under mundingsranden ses en tovsnoning og en rankefrise, på den firkantede fod ses dyr, bl.a. en påfugl og muligvis en aspisrytter (Mackeprang s.277). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Fire profilløver.