Hjerm kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hjerm kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hjerm kirke

Hjerm hr., Ringkøbing amt, Viborg stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over svagt hulet skråkantsokkel. Norddøren er tilmuret, syddøren er stadig i brug dog noget udvidet. På grund af de kraftige ombygninger er der ikke bevaret yderligere enkeltheder. Korsarme og tårn er opført i sengotisk tid. Korsarmene er forneden opført af genanvendte kvadre, foroven af munkesten, nordgavlen har seks skråt afskårne højblændinger med smalle mellemribber og topruder, sydgavlen har seks skråt afskårne højblændinger symmetrisk placeret omkring om en bredere højblænding. Tårnets glamhuller er prydet med små forsænkede rektangler, som er typisk for egnen. Pyramidespiret med løgkuppel er formodentlig fra 1791. Våbenhuset er en sengotisk bygning med bred arkadeblænding om den spidsbuede dør. Kirken blev istandsat i 1954-55 ved H. Møller Nielsen.

Ved opførelsen af korsarmene blev den oprindelige triumfvæg erstattet med den nuværende mellem skib og korsskæring, samtidig fik koret indbygget stjernehvælv. Korsarme og skib har fladt bjælkeloft. Altertavlen i renæssance fra 1606 har fire korintiske søjler i storfeltet og et topfelt flankeret af hermer, i 1700-tallet blev de oprindelig vinger erstattet med udskårne evangelistfigurer, samtidig blev de nuværende malerier indsat i tavlen, denne ændring er bekostet af Poul Klingenberg og Øllegaard Marie Jermiin. Alterskranken fra begyndelsen af 1700-tallet bærer våben for Christen Linde og Ellen von Obelitz. Prædikestolen er som altertavlen skåret i 1606, i felterne ses pietistiske allegorimalerier fra 1700-tallet, prædikestolen bærer våben for Linde, Klingenberg, Obelitz og Jermiin. I kirken ses et korbuekrucifiks fra 1400-tallet. I søndre korsarm står Volstrups herskabsstol med våben for Linde og Obelitz samt årstallet 1708. Rester af et pulpitur fra 1700-tallet er ophængt ved orglet. I skibet er ophængt et epitafium over provst Anders Pedersen (død 1659).

Ved opførelsen af korsarmene blev den oprindelige triumfvæg erstattet med den nuværende mellem skib og korsskæring, samtidig fik kor og korsskæring indbygget stjernehvælv. Korsarme og skib har fladt bjælkeloft. Altertavlen i renæssance fra 1606 har fire korintiske søjler i storfeltet og et topfelt flankeret af hermer, i 1700-tallet blev de oprindelig vinger erstattet med udskårne evangelistfigurer, samtidig blev de nuværende malerier indsat i tavlen, denne ændring blev bekostet af Poul Klingenberg og Øllegaard Marie Jermiin. Alterskranken fra begyndelsen af 1700-tallet bærer våben for Christen Linde og Ellen von Obelitz. Prædikestolen er som altertavlen skåret i 1606, i felterne ses pietistiske allegorimalerier fra 1700-tallet, prædikestolen bærer våben for Linde, Klingenberg, Obelitz og Jermiin. I kirken ses et korbuekrucifiks fra 1400-tallet. I søndre korsarm står Volstrups herskabsstol med våben for Linde og Obelitz samt årstallet 1708. Rester af et pulpitur fra 1700-tallet er ophængt ved orglet. I skibet er ophængt et epitafium over provst Anders Pedersen (død 1659).

I korsskæringshvælvet er der dekorativ udsmykning fra o.1500 og en våbenfrise fra 1558 med gravskrift for Mans Munk til Volstrup og seks børn, kalkmalerierne blev afdækket i 1939. På korets nordmur er opsat et sandstensepitafium med anevåben over Axel Juul (død 1671) og Elisabeth Friis (død 1677). Under nordre korsarm har været en gravkælder for familien Juul-Friis, otte kisteplader fra denne begravelse er ophængt i nordre korsarm. I søndre korsarm er opsat en gravsten over rigsråd Mans Munk (død 1558) med seks børn samt en gravsten over ribebispen Oluf Munk (død 1569) og Drude Rantzau (død 1606) samt deres tolv børn.

På siden Gravsten og epitafier kan må få et nærmere indblik i kirkens heraldik og dens betydning. Tryk på nedenstående link og søg Hjerm kirke.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har bægerblad på kummen og hjørnekløer på foden. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Bægerbladsfonte (Thybogruppen).