Hillerslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hillerslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hillerslev kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af rå kamp med hjørnekvadre over skråkantsokkel. Man har konstateret frådsten overalt i murværket. Skibets retkantede norddør og to rundbuede vinduer er bevaret. I første halvdel af 1400-tallet blev skibet forlænget mod vest. Senere blev det oprindelige kor nedbrudt og det nuværende langhuskor opført. Hvornår tårn og våbenhus er opført vides ikke, men begge blev stærkt ombygget i 1874.

I forbindelse med forlængelsen mod vest i 1400-tallet fik skibet indbygget krydshvælv. Senere fik langhuskoret indbygget to otteribbede hvælv. Altertavlen dateres til 1650-1700, storfeltets maleri er en kopi efter A. Dorph. På prædikestolen fra 1639 ses dyder (Tro, Retfærdighed, Kærlighed og Forsigtighed med slange) samt våben for Erik Quitzow og Anne Krabbe, støttestolpen er udformet som en langskægget mand. Tårnrummet var tidligere indrettet som gravkapel for familien Muckadell, smedejernsgitteret ses nu bag orglet. I 1911 afdækkede man kalkmalerier i skibets sydvindue, kalkmalerierne dateres til 1400-tallet og fremstiller Sankt Margareta, som træder på en drage, og Sankt Appolonia med sin tand i en tang.

Den romanske granitfont har figurrelieffer på kummen, Kristus og Peter med nøglen, samt rankeudsmykning og perleborter, på foden ses kæmpende mænd og løver (Mackeprang s.128). Mackeprang skriver: " På Hillerslevfonten er kampscenen henlagt til foden. På den nederste, uregelmæssigt femkantede del er udhugget to løver i kamp med liggende mænd. Den ene har begge sine arme om løvens hals, men synes at være dens sikre bytte. Den anden vægrer sig derimod modigt og søger at gennembore løven med sit gode sværd. Både Hillerslevfonten og fonten i Søndersø har tronende Peter med nøgle og velsignende Helgen med bog." Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den midtfynske type - Med figurer.