Herfølge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Herfølge kirke

Herfølge kirke

Bjæverskov hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Skib og tårn er opført i romansk tid af kridtkvadre og frådsten. Tårnets mure er bevaret nogenlunde intakt til gesimshøjde, kamtakgavlene er tilføjet i sengotisk tid. Den romanske kirkes kor blev nedrevet o.1500 og erstattet med det nuværende langhuskor, hvis langhusmure overvejende er af kridt, østgavlen er af teglsten. Våbenhusets gavl dateres til midten af 1400-tallet. Sakristiet er senere end langhuskoret og kan dateres til 1522. Udbygningen mod nord blev opført i begyndelsen af 1600-tallet. I kapellets nordmur er indsat en mindeplade over fem omkomne fra linieskibet Dannebrog, der i 1710 blev begravet på kirkegården, tavlen har mindevers af B.S. Ingemann. Kirkens kirkeskib er en model af Dannebrog. Bygningen blev hovedistandsat i 1940.

Skibet set mod øst

Stolegavle med våben

Stenkiste i nordre korsarm

Døbefont

I skibets vestmur ses et tilmuret rundbuevindue delt af en søjle (fornyet). Vinduet blev tilmuret da man tilføjede tårnet kort tid efter opførelsen af skibet. Skibet fik indbygget krydshvælv i midten af 1400-tallet, mens det oprindelige kor endnu stod. Nordkapellet åbner sig mod skibet ved en stor arkade, i hvis venstre vange er indhugget en stol, der i folkemunde kaldes Jordemoderstolen. Nordkapellet blev bygget som gravkapel for Oluf Rosensparre (død 1624). Altertavlen er et maleri signeret Adam Müller, Roma 1840. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. I kirken ses et par herskabsstole med våben for slægterne Rosensparre og Gyldenstjerne. I nordkapellet er opstillet to stenkister, som er fundet under kirkens gulv.

Den romanske granitfont har glat kumme med rundstav under mundingsranden og rille forneden, en vulst danner overgang til den keglestubformede fod. Fonten blev erhvervet til kirken i 1911, den oprindelige font står nu i Grøndalskirken i København. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen, varianter C.