Helstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Helstrup kirke

Helstrup kirke

Middelsom hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Norddøren er stadig i brug med rundstavkantede karmsten og retkantet overligger. Syddøren er forsvundet ved omsætning af murværket. Enkelte romanske vinduer ses i murværket. Mod vest er tilføjet et tårn i sengotisk tid, overdelen blev nedrevet i 1700-tallet. Våbenhuset er fra 1873-75, da en større omsætning af murværket blev foretaget.

Skibet set mod øst

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Kor og skib har fladt bjælkeloft, korbuen er ombygget og udvidet. Altertavlen med maleri er fra midten af 1800-tallet. Prædikestolen er fra 1609.

Den romanske granitfont har løver på kummen og vegetativ udsmykning på den firkantede fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - De langtungede.