Haslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Haslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Haslev kirke

Ringsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Den første stenkirke på stedet var en lille romansk bygning af kridtsten og faksekalk, den bestod af kor med apsis og skib. Den nuværende kirke er voldsomt ombygget, men man kan stadig se enkelte rester af den oprindelige kirke i murværket. Bygningen blev o.1200 udvidet mod øst, apsis blev nedrevet og koret fik flad østvæg, fra denne ombygning ses et rundbuet vindue i det oprindelige kors nordmur. Omtrent samtidigt blev det oprindelige skib forlænget mod vest og fik gavl med tegl og kridtsten lagt i zigzagmønster, dette kan nu ses fra tårnets mellemstokværk. Sydmuren blev nedrevet i begyndelsen af 1300-tallet og kirken blev udvidet mod syd, samtid blev det oprindelige kors østgavl fornyet, den nuværende østgavl stammer dog fra midten af 1400-tallet. Tårnet blev opført o.1500, ved den lejlighed fik kirken tilføjet et sakristi mod nord, et nordkapel og et våbenhus mod syd, af disse fire tilbygninger er tårnet og dele af våbenhuset bevaret. I 1914-16 gennemgik kirken en voldsom restaurering under H. Lønborg-Jensen, som orienterede kirken syd-nord ved at gennembryde skibets mure og bygge et kor mod syd og et skib mod nord. Kirkens tidligere kor fungerer nu som østindgang til kirken, det tidligere skib fungerer som korsarm mod vest.

Det oprindelige kor og skib fik indbygget hvælv i begyndelsen af 1300-tallet. Prædikestolen er fra 1579 og bærer våben for Oluf Krognos og Anna Hardenberg, på lydhimlen ses våben fra 1864 for Moltke og Knuth. Der er bevaret flere af stoleværkets gavle fra o.1560, bl.a. en herskabsstol med våben for Krognos, Juel samt Gøye og topstykke med samme våben som på prædikestolen, herskabsstolen bærer årstallet 1562. Kordekorationen er udført af Gunnar Hansen i 1967. På det nuværende skibs nordvæg hænger et maleri, Korsfæstelsen, af Havsteen-Mikkelsen. Granitfonten er tegnet af H. Lønborg-Jensen og er udført i 1936.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside.

Haslev kirke

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg H og søg Haslev.

Gravsten og epitafier