Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra syd

Skibet set mod syd

Alterparti

Udsmykning på altervæggen

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Stolegavle med heraldik

Skibet set mod nord

Maleri af Havsteen-Mikkelsen