Hareskov kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hareskov kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hareskov kirke

Smørum hr., Københavns amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Kirken er opført i 1928-29 ved arkitekt Knud W. Barfoed af røde mursten i nygotisk stil. Bygningen består af et skib med et lille kor mod sydøst og med indgang fra nordvest, på taget er opsat en kobbertækket tagrytter. I 1976-77 fandt så en større om- og tilbygning sted ved arkitekt Rudolph Gram. I 1992-93 blev kirken udvidet mod vest ved arkitektfirmaet ARKITEKTERNE, det nuværende våbenhus blev opført i røde mursten og med en struktur, der både tilslutter sig det gamle byggeri og samtidig markerer udvidelsen. Våbenhuset har bruderum, garderobe, toiletter og på 1.sal lokaler til børnekoret. På pladsen foran kirkedøren er opstillet et stenkrucifiks udført af Niels Helledie.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, hvor man kan læse mere om kirkens opførelse og sognets udvikling.

Hareskov kirke

Kirkerummet er dækket af et tøndehvælv, alteret er placeret i en lille niche. I vinduerne ses glasmosaikker af Richard Jessen. Døbefonten i terrakotta er udført af Johannes Hansen i 1944. På nordvæggen er ophængt et keramikrelief, Korsfæstelsen, af Gunnar Hansen. Ved ombygningen i 1976-77 fik kirken et nyt kor, hvortil kunstneren Niels Holmer Trier udførte de tre glasmosaikker i østvæggens vinduer. Kirken har fire messehagler: en violet, en rød og en hvid designet af kunstneren Bodil Kaalund og endelig en grøn designet af billedkunstneren Adi Holzer. I våbenhuset ses en akvarel af Adi Holzer.

Niels Holmer Trier (1916-1999)

Han gik på Kunstakademiet hos Kræsten Iversen. Aksel Jørgensen og Elof Riesebye 1936-42. Han arbejdede for Nationalmuseet som restaurator af kirkeinventar og altertavler, desuden virkede han som lærer i kunst og kunsthistorie på Vallekilde Højskole 1952-1972. Holmer Trier har fortrinsvis malet landskaber og portrætter samt dyr. Han arbejdede også med freskoteknik og glasmaleri, som han anvendte i forbindelse med udsmykninger i kirker eller andre offentlige bygninger. Her anvendete han en mere stiliseret naturalisme, og motiverne er ofte af religiøs karakter eller hentet fra folkeviserne. Med tilknytning til Vallekilde og den lokale kunstnergruppe var han medstifter af Efterårsudstillingen på Vallekilde Højskole og senere af Huset i Asnæs.

Kirkeudsmykning: Søborg kirke glasmaleri (1958) Mosaik ved døbefont (1991); Dyssegårdskirken fresko (1960-61); Gladsaxe Krematorium glasmosaik (1963); Hareskov kirke glasmosaik (1977);