Hammelev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hammelev kirke

Hammelev kirke

Djurs Nørre hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af kridtstenskvadre, koret over skråkantsokkel, skibet over sokkel med rundstav over skråkant. Koret har hjørnelisener, der mod syd og øst bærer rundbuefriser. På skibet når hjørnelisenerne op i højde med arkadefriser, der løber foroven på begge flankemure, arkaderne bæres af rigt varierede stave med grene, løv og fletværk udskåret i kridtsten. På skibets nordmur brydes frisen af et rundbuevindue. Skibets vestgavl har rester af buer, der tyder på, den har været udsmykket med høje blindarkader. Den tilmurede nordportal, der sidder i et fremspringende, retkantet felt, har rundbuet stik over små kragsten om glat tympanonfelt, bueslagets underkant ledsages af en engelsk-normannisk påvirket "Roll-billet". Tårnet og våbenhuset er opført i sidste halvdel af 1400-tallet. I korgavlens sydlisen er indskåret er skib med højt agterkastel. I murværket ses flere bomærker. Bygningen blev istandsat i 1953-54.

Skibets nordmur

Skibets nordmur, arkadefrise

Skibet set mod øst

Altertavle

Døbefont

Korbuen er blevet udvidet i sidste halvdel af 1400-tallet, da kor og skib fik indbygget krydshvælv, der er indhugget i murværket uden skjoldbuer. Under istandsættelsen i 1953-54 afdækkedes svage kalkmalerispor fra renæssancen, tilstanden var så dårlig, at de atter blev overkalket. Altertavlens malerier er udført af Ingolf Røjbæk i 1953-54. Den gamle altertavle af fru Ingemann fra 1867 hænger nu på skibets nordvæg. Prædikestolen er fra o.1600.

Augustinus Ingolf Røjbæk (1914-1996) maler. Han gik først på Teknisk skole på Frederiksberg (1934-37) og derefter på Kunstakademiet i København hos Elof Riesbye (1938-45). Han debuterede på KE i 1937 og har udstillet på Charlottenborg Forår 1940-67, 1969, 1971-73, 1975-78 samt på Charlottenborg Efterår 1942, 1946, 1954, 1959. I 1968 deltog han i udstillingen "Ny kunst i kirkerne" i Helligåndshuset i København, i 1969 deltog han i udstillingen "Moderne dansk kirkekunst" i Basel. I 1980 deltog han i udstillingen "Kirkelig kunst" i Billund Centret. Ingolf Røjbæk blev under sine studieår påvirket af Risebyes mystisk-religiøse billedstil og konverterede til katolicismen. Hans figurstil er præget af enkle linier og en fin behersket farveholdning.

Af kirkeudsmykninger kan nævnes korloftet i Tjæreborg kirke (1956), prædikestolen i Klovborg kirke (1961), prædikestolens felter i Tvilum kirke (1957) og Asnæs kirke (1959) samt glasmosaikker i Bakkendrup kirke (1962), Gørlev kirke (1966) Messiaskirken (1969). Røjbæk har malet alterbilleder til Homå kirke (1957), Vinding kirke (1963), Brøndum kirke (1964), Gauerslund kirke (1966) og Højen kirke (1969).

Den romansk granitfont har dobbelt bladranke på kummen og firesidet fod, den tillægges stenmesteren Horder (Mackeprang s.299 og 301). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Djurslandstypen.