Hårby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hårby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hårby kirke

Båg hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp med hjørnekvadre over dobbeltsokkel, attisk profil over skråkant. Koret har oprindelig haft apside, som er blevet nedrevet på et tidspunkt, de buede sokkelsten er blevet genbrugt i østgavlens sokkel. I sengotisk tid blev koret forlænget mod øst, samtidig opførtes tårn og kapel mod nord. I 1856 opførtes et våbenhus mod nord og en korsarm mod syd. Kirkens gavle og de spidsbuede støbejernsvinduer stammer fra en istandsættelse i 1856. I våbenhuset er ophængt en gravsten over Alexander Durham (død 1600) og hans hustru, samt en gravsten over Joh. Urne til Rygård og hans datter (død 1612). Kirken blev istandsat i 1975.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Hårby kirke

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Alterbordet blev udformet af Allan Havsteen-Mikkelsen i 1975. Den trefløjede altertavle er udført af Sven Havsteen-Mikkelsen i 1975 i åben tilstand ser man fødslen, i lukket tilstand ser man Golgatha. Det tidligere altertavlemaleri af I. L. Lund fra1856 er nu ophængt i kirken. Døbefonten af granit er udført i 1938. Prædikestolen bærer årstallet 1618 men er omdannet flere gange, de oprindelige farver blev genskabt i 1938. I 1975 afdækkede man kalkmalerierne over korbuen fra 1400-tallet, øverst ser man en engel som flankeres af apostle, Andreas og Johannes kan identificeres. Over døbefonten er ophængt et forgyldt kors af nyere dato, der er ikke oplyst, hvem har udført korset, det kan muligvis være Rolf Graae, som stod for restaureringen af kirken i 1975 og som har tegnet alterstagerne. I tårnrummet er indrettet et gravkapel for familien Trampe, gravkapellet er afskilret fra skibet ved et smedejernsgitter. I kapellet tre sorte marmorsarkofager med en hvid marmorudsmykningen, kisterne indeholder Conrad greve von Trampe (død 1735) og hans to søstre Friderica Lowise grevinde af Trampe (død 1743) og Sophia Hedewig grevinde von Trampe (død 1780).

På siden Gravsten og epitafier kan man læse nærmere om kirkens adelsvåben og se anetavler for de adelige. Tryk på nedenstående link og søg kirken.

Gravsten og epitafier