Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Østgavl med buede sokkelsten

Kirken set fra øst

Våbenhuset, gravsten over Alexander Durham og hans hustru (1)

Våbenhuset, gravsten over Alexander Durham og hans hustru (2)

Våbenhuset, gravsten over Alexander Durham og hans hustru (3)

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle i lukket stand

Kalkmalerier over korbuen

Prædikestol

Døbefont

Gravkapel i tårnrummet

Adelsvåben på smedejernsgitteret foran gravkapellet

Sarkofager i gravkapellet