Gundslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gundslev kirke

Gundslev kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland, Falster og Møn. Den oprindelige kirke bestod af det nuværende skib og kor. Den er opført i røde munkesten men nu pudset og malet rød. I korets østvæg ses tredobbelt vindue som nu er tilmuret. Det omvendte kors på korets østgavl symboliserer Sankt Peter, som blev korsfæstet med hovedet nedad. Koret har oprindelig præstedør mod syd (nu tilmuret). Den oprindelige sydportal er tilmuret men frilagt. Sydportalen er delvist ødelagt, men man kan se de korte halvsøjler på skråkantsokkel og med kloformede kapitæler. Kirken fik tårn og våbenhus i 1400-tallet.

Skib set mod øst

Triumfvæg mod nord, Peter med nøgle

Triumfvæg mod syd, Djævel med tromme trækker fortabte til Helvedgabet

Døbefont

Korets krydshvælv er indsat i 1400-tallet. I skibet er det oprindelige flade loft bevaret. På triumfvæggen samt nord og sydvæg ses kalkmalerier. I 1803 noteres, at muren over korbuen har været malet men malingen er blevet ødelagt af fugt, derfor er den blevet skrabet ned hvorved man formodentlig har ødelagt en Majestas over korbuen.

I 1906 fandt man kalkmalerierne på triumfvæggen, de blev restaureret i 1910 af Rothe og genrestaureret af E.Lind i 1932. I 1910 stod et kakkelovnsrør i triumfvæggens nordhjørne, ved restaurering i 1975 (M.Larsen) fandt man i dette hjørne resten af den nederste frise på triumfvæggen og Paradisscenen på nordvæggen. Kalkmalerierne er senest blevet restaureret i 1980 (K.Simonsen). På et fotografi fra 1910 kan man ses Mikael Sjælevejer og døde, som står op af gravene nærmest korbuen, disse er nu overkalkede, kun hovedet af Mikael står fremme.

Kirken har romansk døbefont af granit, den er hugget af én sten og har tovstav ved kummens rand samt indsnævring på midten med tovsnoning.