Gudbjerg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gudbjerg kirke

Gudbjerg kirke

Gudme hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Koret har haft apsis, hvilket de krumhugne kvadre i østgavlen vidner om. I sengotisk tid er koret blevet forlænget mod øst. Tårn og våbenhus er ligeledes opført i sengotisk tid. Sakristiet ved korets nordside er opført i 1580'erne af Niels Friis til Hesselagergård, sakristiet har svungen renæssancegavl. På kirkegården er opstillet en sten med indhugne smedetegn: hammer, tang og hestesko samt økse og plov, stenen blev fundet under kirkegulvet.

Tryk på nedenstående link og se billeder fra Gudbjerg kirke på siden Sydfynske kirker.

Gudbjerg kirke

Østgavl med krumhugne kvadre

Sten med smedetegn på kirkegården

Skibet set mod øst

Altertavlemaleri af Niels Lindberg

Skibets 1.fag hvælv (1)

Skibets 1.fag hvælv (2)

Pille mellem Skibets 1. og 2.fag

Skibets 2.fag hvælv

Døbefont

Kor og skib har i sengotisk tid fået indbygget krydshvælv, som hviler på lave, falsede piller. Den tidligere altertavle var en nygotisk ramme med et maleri fra 1860 af S.Dahl, i 1964 opstillede man et maleri af Niels Lindberg foran denne altertavle, den nygotiske altertavle er nu forsvundet og maleriet fra 1964 er ophængt i kirken. Prædikestolen fra o.1600 bærer våben for Niels Friis og Vibeke Gyldenstjerne. I koret hænger en gravfane over Anders Skeel til Birkelse og Mullerup (død 1702).

Niels Lindberg (1886-1974)

Niels Lindberg er autodidakt og har udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling 1926-35, han har udført en fresko i Odense rådhus i 1936. Niels Lindberg er stilmæssigt beslægtet med Fynboerne, især Peter Hansen, det er dog primært det rent maleriske, der optog ham, dog kan der være en snert af socialrealisme. I sine altertavler fortsætter han stilen fra Niels Larsen Stevns.

Kirkeudsmykninger: Øksendrup kirke (Gudme) altertavle (1936) (kopi efter Dorph), Fjelsted kirke (Vends hr.) altertavle (1937), Ejby kirke (Vends hr.) altertavle (1939), Seden kirke (Åsum hr.) altertavle (1952), Udby kirke altertavle (1956), Gudbjerg kirke (Gudme hr.) altertavle (1963), Karlby kirke altertavle (1964).

I skibets hvælv har man afdækket kalkmalede dekorationer fra slutningen af 1400-tallet, i skibets 2.fag ser man en træsko, som er signaturen for de fynske træskomalere, formodentlig lokale håndværksmalere, der har virket i området i slutningen af 1400-tallet. I bogen Træskomaleren af Henrik M.Jansen (Svendborg og omegns museum, 1991, ISBN 87-87769-43-3) er værkstedet beskrevet. I Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1995 (s.55-65) har Leif Søndergaard behandlet Træskomalerens udsmykninger i artiklen "En håndværkers tro og tanker" med udgangspunkt i Ørbæk kirkes kalkmalerier.

Den romanske granitfont har akantusranke på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Mundingsbælte med bladranker.