Grossenwiehe kirke (Store Vi)

Tilbage til Liste over kirke

Grossenwiehe kirke

Billedserie

Liste over billeder

Grossenwiehe kirke (Store Vi)

Kirken var i middelalderen viet til Laurentius. Kor og skib menes opført 1170-90 af marksten. De retkantede portaler er bevaret, nordportalen tilmuret, sydportalen stadig i brug. Skibet er på et tidspunkt blev forlænget mod vest med otte meter. Tagrytteren og våbenhuset er tilføjet i 1747. I murværket er indsat en sten med en figur, muligvis en helleristning.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Grossenwiehe kirke

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er på et tidspunkt blevet ændret til en spidsbue. Altertavlen er formodentlig fra første halvdel af 1600-tallet, muligvis fra 1613, i storfeltet ses et maleri, der fremstiller Nadveren, omkring storfeltet ses Paulus med sværd og formodentlig Peter, i topstykket ses adelsvåben for Christian von Linchen og Maria Amalie. Prædikestolen er skåret i 1630, i felterne ses bl.a. Syndefaldet og Korsfæstelsen. Døbefonten i træ og dåbshimlen stammer fra 1794. Over korbuen er opsat en krucifiksgruppe. I kirken opbevares flere træfigurer, i norddørens niche ses Maria med barn fra 1300-tallet, desuden ses en Laurentius-figur og en Smertensmand. På skibets nordvæg er ophængt et epitafium fra 1654 over præsten Huius. På vestpulpituret ses apostelmalerier, formodentlig fra 1700-tallet.