Granslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Granslev kirke

Granslev kirke

Houlbjerg hr., Viborg amt, Århus stift. Midtjylland. I sin kerne stammer kor og skib fra en romansk kvaderstenskirke bygget over skråkantsokkel. I 1766 blev kirken omdannet til en rokokokirke af H. H. de Lichtenberg. Tårn, våbenhus mod syd og nordkapellet stammer fra denne ombygning.

Skibet set mod øst

Vestpulpitur med orgel

Kalkmalet dekoration i skibets vestende

Døbefont

Indvendig blev kirken helt omdannet ved ombygningen i 1766. Koret har højt grathvælv, skibet fladt loft med enkel stukdekoration øverst, tårn og nordkapel har grathvælv, våbenhuset har tøndehvælv. Skibet har øverst en kalkmalet rokokodekoration. Altertavlen er fra 1742 med maleri af I. L. Ussing fra 1849. Korbuekrucifikset er fra midten af 1600-tallet. Prædikestolen, stoleværket og herskabspulpituret på nordvæggen er fra ombygningen i 1766.

Den romanske granitfont har dobbeltløver på kummen, øverst er tilføjet en rand af akantusløv, formodentlig i 1700-tallet (Mackeprang s.234). Fonten er oliemalet. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Låsby-Vinderslevgruppen, varianter og efterligninger.