Gødvad kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gødvad kirke

Gødvad kirke

Hids hr., Viborg amt, Århus stift. Midtjylland. Kor og skib opført i romansk tid af tilhugne granitkvadere over skråkantsokkel, formodentlig o.1150. Begge retkantede døre er bevaret, syddøren i brug, norddøren tilmuret, i norddørens blænding er indsat en tympanon med flettet kors i midten flankeret af to små kors indskrevet i cirkler, denne tympanon muligvis fra en tidligere præstedør. I østmuren og nordmuren ses oprindelige romanske vinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. I tårnets murværk er indsat en korbuekragsten med rankeslyng og løve.

Korbuekragsten indsat i tårnets murværk

Skibet set mod øst

Døbefont

Skibet har bjælkeloft, koret fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. I triumfvæggen mod syd ses en åbning, som formodentlig har været benyttet som prædikestol i middelalderen, ved åbningen ses kalkmalerier, tre kroner og et viekors. I tårnbuen ses en kalkmalet stjerne og et viekors. Altertavlen i renæssance er fra o.1620, den er nært beslægtet med tavlen i Lemming. Prædikestolen er fra 1603. På degnestolen ses våben for århusbispen Niels Clausen (død 1531).

Den romanske granitfont har to par dobbeltløver med fælles hoved i lavt relief, på den firkantede fod ses fire kravlende dyr med parvis fælles hoved i lavt relief og med tydelige dobbeltkonturer, foden svarer til søjlebaserne på portalerne i Højrup og Serup (Mackeprang s.269-71). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Gødvad-Allingegruppen.