Gladsaxe kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gladsaxe kirke

Billedserie

Liste over billeder

Gladsaxe kirke

Gladsaxe-Herlev provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Skibets flankemure stammer fra en romansk kirke opført i slutningen af 1100-tallet af rå kamp iblandet kvadre af sandsten og kridtsten. Sydportalen er forsvundet, den rundbuede nordportal af sandsten er flyttet til våbenhuset, portalen har rigt profilerede karme, som formodentlig er et skånsk arbejde, nordportalens tympanon er nu placeret over den præstedøren i langhuskores nordmur. Flere romanske vinduesindramninger af kridtsten ses i murværket. I sengotisk tid blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor, som er bæltemuret af munkesten og kridtkvadre. Tårnet er opført nogenlunde samtidigt med langhuskoret men er stærkt skalmuret. Våbenhuset er formodentlig fra renæssancen men er noget ændret i nyere tid. Kirken har hørt under Københavns Universitet fra 1505 til 1934, hvorefter den overgik til selveje.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside

Gladsaxe kirke

I begyndelsen af 1300-tallet fik det romanske skib indbygget to krydshvælv. Altertavlen er en trefløjet opbygning med malerier fra 1849 af Jørgen Roed. Prædikestolen er et snitværk fra o.1600, muligvis fra samme værksted som prædikestolen i Herlev kirke, i arkadefelterne ses evangelistfigurer, på rygskjoldet ses Universitetets våben. Over korbuen er ophængt et krucifiks fra renæssancen. På korets nordvæg ses en gravsten over præsten Mikkel Sørensen Lemvig (død 1690) med Kristus i vinpressen, motivet stammer fra Esajas kap.63 v.3 "En vinpresse har jeg trampet helt alene …" her på en gravsten fra Lutheransk tid, i Malmö Sankt Petri kirke kan man se det tilsvarende motiv blive brugt i en katolsk udmaling fra 1520, motivet kan også ses i Brøns kirke i Sønderjylland.

Fontens opbygning har en vis lighed med Roskildetypens Variant A, men adskiller sig fra denne dels ved ornamentprydelse og dels ved at have anderledes fod. Under en frise af små, nedadvendte trekanter er kummens sider dækket af store, trebladede liljer med en kugle på hver side af stilken og høje kors, hvis arme indsnævres ind mod korsskæringen. Den røde farve kunne tyde på, at fonten har været udsat for brand. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Smågrupper og enligtstående, trebladede liljer.