Give kirke

Tilbage til Liste over kirke

Give kirke

Give kirke

Nørvang hr., Vejle amt, Ribe stift. Sydøstjylland. Kirken var viet til Sankt Nikolaus i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten over skråkantsokkel af granit. Norddøren er bevaret i brug, syddøren er tilmuret, desuden ses flere rundbuevinduer i murværket. Korets sydmur er helt ommuret i nyere tid. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest med en tårnunderdel, som bar et tårn, der blev stærkt nedskåret i 1780 og helt fjernet i 1905, da man opførte det nuværende tårn vest for den sengotiske tårnunderdel. Våbenhuset er fra 1905.

Triumfvæg og korbue

Korets østvæg

Korets østvæg mod nord

Korets østvæg mod syd

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)

Kor og skib har flade lofter. Den runde korbue er bevaret med smalle kragsten. I forbindelse med en restaurering blev det gamle alterbord fjernet, under arbejdet fandt man glasmaleristumper fra o.1300, på et af dem ses runer, som ikke kan tolkes. Alterbordet er opført på siderne ses kalkmalerier i romansk stil. Alterprydelsen er nu en krucifiksgruppe fra 1905, det tidligere altertavlemaleri fra 1849 af Lucie Ingemann er ophængt i kirken. Prædikestolen er fra o.1600, opgangen til prædikestolen er gennem et hul i triumfvæggen, på lydhimlen ses våben..

Ved istandsættelsen 1904-05 afdækkedes kalkmalerier på korets vægge, kun østvæggens kalkmalerier kunne bevares. De blev istandsat af E.Rothe og dateres til slutningen af 1100-tallet. E.Rothe tolkede motiverne som Johannes Døberens historie, men dette blev bestridt af Poul Nørlund, der mente, det var en eremit-legende eller Sankt Eustachius legende. Sankt Eustachius levede femten år som træl hos en bonde, men blev hentet tilbage til kejserens hær. Den gulbrune baggrund skal illudere guld. Æbleblomstmotivet i kronfrisen er anvendt over hele landet i denne periode. Ornamenter i fodfrisen og i de mærkelige træer kendes fra Ål kirke. Kalkmalerierne blev genrestaureret af E.Lind i 1932.

Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Med figurer eller ornamenter i arkaderne, Varianter.

Om denne gruppe skriver Mackeprang: Nogle Sydjyske arkadefonte har figurer. Øster Nykirke, Give, og Vilslev ligger tæt ved Kongeåens udløb og har formodentlig fælles ophavsmand, mens Grene-fonten virker som en tarvelig efterligning af disse. Disse fonte er ret høje og har cylindrisk kumme. Underdelen på Vilslevfonten er udviklet til en keglestub, der ligesom Øster Nykirkes kumme er prydet med en bladranke. Kummen er inddelt i 7 eller 8 store arkader. Grenefonten har dog kun fire arkader, og alle felter har dyrebilleder, men disse er så skitseagtige, at kun normalløven kan genkendes, det næste dyr har vinger men må til gengæld nøjes med ét for og ét bagben, det fjerde felt har to modvendte dyr, der formodentlig er af samme besynderlige race som de foregående, et spidst blad skyder sig til vejrs i buesviklerne. Vilslevfonten har et par spidse mandshoveder, mens ornamenterne på fonten i Øster Nykirke er erstattet med rosetter. Givefontens arkade har magiske tegn og et lille krucifiks, der flankeres af nogle mystiske figurer, ellers består dekorationen udelukkende af dyrebilleder, her ses normale firefodede dyr bortset fra de to underlige skabninger til venstre for korsfæstelsesfeltet, som en lille ejendommelighed kan fremhæves, at den nederste af de vulster, der begrænser arkadefeltet, delvist er tovsnoet, delvist er hugget som en slags mæanderbort. Lintrupfonten i Haderslev mod nordvest er afgjort en ener. (Mackeprang: Danmarks middelalderlige døbefonte s.324-25)