Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Prædikestol

Korhvælv 3.fag østkappe, Flugten til Ægypten

Korhvælv 3.fag sydkappe, Fremstillingen i templet

Korhvælv 3.fag vestkappe, Barnemordet

Korhvælv 3.fag nordkappe, Sædekornslegenden

Korhvælv 2.fag østkappe, Gabriels jagt (Bebudelsen) (1)

Korhvælv 2.fag østkappe, Gabriels jagt (Bebudelsen) (2)

Korhvælv 2.fag østkappe, Gabriels jagt (Bebudelsen) (3)

Korhvælv 2.fag sydkappe, Besøgelsen

Korhvælv 2.fag vestkappe, Kongernes tilbedelse

Korhvælv 2.fag nordkappe, Fødslen

Korhvælv 1.fag østkappe, Tornekroningen

Korhvælv 1.fag sydkappe, Korsbæringen

Korhvælv 1.fag sydkappe, svikkel mod øst

Korhvælv 1.fag vestkappe, Kristus for Pilatus og Piskningen

Korhvælv 1.fag nordkappe, Nadveren

Korhvælv 1.fag nordvæg, Gethsemane

Korhvælv 1.fag nordvæg, to mænd

Døbefont