Gimming kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gimming kirke

Billedserie

Liste over billeder

Gimming kirke

Støvring hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Norddøren er tilmuret men dens indfatning er bevaret i murværket, øverst ses en tympanon med sløjfeornament, over syddøren ses en tilsvarende tympanon. Under Tidligere viste/Djursland-Randersegnen/Tvede kirke kan man læse mere om egnens Sløjfeportaler. Tårnet er opført i sengotisk tid. Våbenhuset stammer fra 1842. Murværket blev omsat i 1899. Kirken blev senest istandsat i 1961.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med kragsten. Altertavlen er udført i 1807 i senbarok stil. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet, i felterne ses evangelister, på hjørnerne karyatider. Døbefonten stammer formodentlig fra restaureringen i 1899, en ældre døbefont af træ skulle nu befinde sig i Randers museum. I kirken er ophængt en sidefløj fra en sengotisk altertavle. Orgelpulpiturets felter er fra begyndelsen af 1600-tallet. Kirkeskibet stammer fra 1910.