Gassum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gassum kirke

Gassum kirke

Gassum kirke Nørhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Nordportalen er bevaret i tilmuret tilstand, den har ufuldstændige rundstavagtige søjler og tympanon med løve, der kan minde om løven i Søndre Onsild. Sydportalen er forsvundet, dens tympanon med båndsløjfe er nu på Nationalmuseet. Tårnet er opført i sengotisk tid. Kirkens mure er stærkt omsatte, tårnet blev kraftigt restaureret i 1846.

Skib set mod øst

Døbefont

Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Samtidig blev korbuen stærkt omdannet. I skibets hvælv ses kalkmalede ornamenter og vrængmasker fra 1475-1500. Altertavlen er udført af Peder Jensen Essenbæk i begyndelsen af 1700-tallet og skænket af Peder Rosenørn til Tvilumgård. Prædikestolen på muret fod er fra 1608. Korbuekrucifikset er fra begyndelsen af 1500-tallet. I tårnrummet hænger en mindetavle over Hvidsten-gruppen, som blev henrettet d. 29. maj 1944.

Den romanske granitfont med løver og figurer på kummen står på leddelt pyramidestubfod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Himmerland-Mariager-typen - Varianter.