Gårslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gårslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Gårslev kirke

Holmans hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel, korets sydmur dog over profileret sokkel. Norddøren er tilmuret, den retkantede syddør er i brug men noget ommuret. I syddørens karm mod vest ses en kvader med et halvrundt felt om et kors, muligvis rester af et vievandskar. I murværket er bevaret flere rundbuede vinduer, i korets sydmur ses et lavtsiddende cirkelvindue med tovstav langs kanten, formodentlig en åbning hvorigennem spedalske kunne høre messen og måske modtage nadveren. Skibets vestforlængelse og tårnet er opført i senmiddelalderen. I 1700-tallet er opført et gravkapel ved korets østende samt et våbenhus mod syd. Gravkapellet er udvendig beklædt med kvadre fra den nedrevne østmur, indvendig er gravkapellet beklædt med små gule mursten. Våbenhusets murværk er ommuret i nyere tid, men i vestmuren er bevaret dele af det ældre murværk. Gravkapellet blev opført af slægten Bolvig, der var ejere af Nebbegård til begyndelsen af 1800-tallet.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Gårslev kirke

Skibet har fladt loft, koret har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Korbuen er noget udvidet. Altertavlen er et billedskærerarbejde i senbarok udført i 1675-80 på Hans Nielsen Bangs værksted i Middelfart, altertavlen bærer i topfeltet våben for Jens Lauridsen Risom på Nebbegård og hans hustru Sophie Lauridsdatter Friis, i midterfeltet ses et senere maleri. Prædikestolen i renæssance er fra 1601, figurerne er tilføjet i 1678. I kirken ses en degnestol, som ifølge indskriften er skænket af Sophie Lauridsdatter Friis i 1693.

Den romanske granitfont har arkader på kummen og skaft som overgang til den firkantede fod med hjørnehoveder (Mackeprang s.306-7). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Kumme alene prydet med arkader - Med kapitælformet fod.