Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Cirkelvindue med tovsnoning i korets sydmur

Reliefkvader indsat i syddørens vestvange

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Døbefont