Föhr Sankt Nikolaus kirke

Tilbage til Liste over kirke

Föhr Sankt Nikolaus kirke

Föhr Sankt Nikolaus kirke

Slesvig. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid o.1200 af mursten. Vinduerne i apsis virker oprindelige mens korets og skibets vinduer er fra senere ombygninger. Enkelte romanske vinduer kan skimtes i nordmuren. Den oprindelige syddør er tilmuret men kan anes indvendigt, norddøren er stadig i brug. Tårnet er opført i 1400-tallet. Sakristiet foran korets præstedør mod syd er opført i senmiddelalderen. Det nordre sideskib er opført i begyndelsen af 1700-tallet.

På kirkegården ses et større antal gravsten fra 1600-tallet og 1700-tallet. De ældste er mindre og er udført af rødlig sandsten fra Weserområdet, de er ofte støttet af en hvalknogle. De senere er større og er udført af en grålig sandsten. På gravstenene står den afdødes livshistorie og et lille digt, der beskriver afdødes fromhed. Gravstenene har desuden et relief, der viser en scene fra afødes liv eller dennes ejendomme. På den søfarendes gravsten kan man se afdøde tage afsked med familien, på møllerens gravsten viser han sine tre møller.

Gravsten på kirkegården

Skibet set mod øst

Altertavle

Døbefont

Hvælvene i kor og skib er fra kirkens opførelse o.1200. I 1969 afdækkede man kirkens kalkmalede udsmykning, som blev restaureret og kompletteret af restaurator Bortho Mannewitz. I skibets hvælv ses dekorativ udsmykning fra midten af 1200-tallet. I koret ses sengotiske udsmykning. Vestpulpituret er fra 1678. Altertavlen er en lutheransk billedprædiken med udgangspunkt i predellaens plattyske tekst: "Evas søn (Kristus) skal træde på slangens hoved, og den vil bide ham i foden (henvisning til Passionen)." Tavlen er udført af Johannes Schnitker fra Stedesand i 1643. Prædikestolen er udført i 1630 af en ukendt mester, som også har udført prædikestolen i Niebüll og Emmelsbüll. Kirken har haft 5 sidealtre i katolsk tid, disse er nu forsvundet men enkelte figurer er bevaret, bl.a. siddende Sankt Nikolais fra o.1300 og to læsende apostle fra o.1520.

Kirken har haft organist fra 1605. Rygpositivet i det nuværende orgel stammer fra et orgel bygget i 1735 af Johann Hinrich Klapmeyer fra Glückstadt, som var elev af Arp Schnittger. Rygpositivet blev renoveret i forbindelse med opførelsen af hovedværket i 1955.

Døbefonte af kalksten har trekløverbuet udsmykning på kummen. Fonten er et importstykke fra Gotland og dateres til midten af 1200-tallet.