Flødstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Flødstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Flødstrup kirke

Vindinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var viet til Vor Frue i middelalderen. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over dobbelt profileret sokkel. Apsidens romanske østvindue er stadig i brug. Syddøren sidder i oprindeligt leje men er omdannet i nyere tid, toppen af den romanske rundbue er bevaret. Norddøren og flere romanske vinduer kan spores i murværket. Tårnet er opført i sengotisk tid, mod nord og syd ses tre glamhuller. Våbenhuset er opført i sengotisk tid, dørfløjen med årstallet 1588 er i nyere tid flyttet fra vestindgangen til sydindgangen. Kirken blev restaureret i 1926.

Apsiden dækkes af halvkuppelhvælv. Den runde korbue er bevaret. I gotisk tid fik kor og skib indbygget hvælv, krydshvælv i koret og ottedelt hvælv i skibet. Altertavlen er et maleri af N. P. Holbech fra 1865. I kirken ses en sengotisk figur fra o.1450, Kristus som smertensmand, formodentlig fra en tidligere altertavle. Korskranken med figurer er formodentlig fra slutningen af 1500-tallet. I kirken er ophængt et sengotisk krucifiks fra o.1525. Prædikestolen i ungrenæssance er en lektoriestol med 12 fyldninger fra o.1580 og er fra samme værksted som prædikestolen i Brændekilde i felterne ses apostelmalerier signeret Hans Jacobsen 1606, på bagsiden af felter er indskåret ordsprog, som kan læses på en tavle i koret. I kirken ses herskabsstole med årstallet 1588 samt våben og initialer for Christen Quitzow og Margrethe Høeg. På skibets sydvæg er ophængt et epitafium over Carl Madsen Praem (død 1697). Desuden ses en kisteplade for Jens Høeg. I tårnrummet ses kalkmalet udsmykning fra o.1500, formodentlig udført af håndværkermalere.

På korets nordvæg ses en gravsten over Didrik Quitzow til Rørbæk (død 1561) og Mette Hardenberg samt deres datter Anne og en figurgravsten fra 1591 over Christen Quitzow til Rørbæk (død 1589) og Margrethe Høeg.

Tryk på nedenstående link og se en gennemgang af kirkens heraldik på siden Gravsten og epitafier. Væg Kirker, Vælg F og søg Flødstrup.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har glat kumme med omløbende rundstav under mundingsranden, rundt skaft, der går over i en firkantet fod med hjørnekløer (Mackeprang s.111). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Vindingetypen.