Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra syd

Skibets sydøsthjørne, sokkel

Skibet set mod øst

Korskranke og kor

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Tekst fra bagsiden på prædikestolens felter

Stolegavle med anevåben

Epitafium

Kalkmalerier i tårnrummets hvælv

Korets nordvæg

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (1)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (2)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (3)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (4)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (5)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (6)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (7)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (8)

Gravsten over Christen Quitzow og Margrethe Høeg (9)

Gravsten over Didrik Quitzow og Mette Hardenberg (1)

Gravsten over Didrik Quitzow og Mette Hardenberg (2)

Døbefont