Fjelde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fjelde kirke

Fjelde kirke

Musse hr., Maribo amt, Lolland-Falster stift. Lolland, Falster og Møn. Kirken er bygget af munkesten og står nu rødkalket med hvide detaljer. Kor og skib er senromanske, tårn og våbenhus sengotiske. Koret er ældst og har en række udsmykningsdetaljer, som ikke findes på skibet, bl.a. dobbeltsokkel, hjørnelisener og retkantede helstensstave under midten af de romanske vinduer. Korets gesims har frise med krydsende rundbuer. Af korets tre vinduer er østvinduet bevaret, det står i dag tilmuret med niche ud og indvendigt.

Skib set mod øst

Skib 1.fag østkappe, Maria i strålekrans

Døbefont

Indvendigt er den smalle romanske korbue bevaret. Kirken har oprindeligt haft fladt træloft men i gotisk tid er indmuret krydshvælv. Altertavlen dateres til 1589 Prædikestolen dateres 1610. Korbuekrucifikset er sengotisk fra o.1530.

I skibets 1.fag ses i østkappen et kalkmaleri, som blev afdækket i 1973. En knælende person (stifter ?) med kniv (sværd ?) og en fornem pung i bæltet holder en rosenkrans frem mod Maria med barn, som står i en noget særpræget strålekrans. Engle holder strålekransens spidser. Maria hæver hånden til velsignelse. Flere steder på billedet ser man roser, de er placeret lidt umotiveret, men må formodentlig have haft en symbolsk betydning, normalt er en rosenkransmadonna omgivet af en rosenkrans. Billedets ret primitive karakter kunne tyde på, det har været en lokal håndværker, som har kopieret et forlæg. Den knælende persons rosenkrans virker lidt mærkværdig, på snoren er ikke kugler men flade ringe, man må dog tage hensyn til billedets ret primitive karakter, når man fortolker detaljerne. I rosenkransen sidder desuden en mærkværdig sten, som kunne minde om en tand eller en trærod. Da billedet først er blevet afdækket i 1973, må man formode, der ikke er sket tilføjelser, derfor er denne detalje ret uforståelig, men måske er det blot en mislykket skildring af en Paternoster sten.

Den romanske granitfont er hugget i ét stykke med cylindrisk skaft og rundbuede arkader på kummen, i arkaderne ses liljer og kors. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Appendiks til Øgruppen