Fiskbæk kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fiskbæk kirke

Fiskbæk kirke

Nørlyng hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland og Djursland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Nord og sydportalen er bevaret, norddøren i tilmuret tilstand, syddøren stadig i brug. Flere romanske rundbuevinduer er bevaret. Et tårn blev opført i sengotisk tid, overdelen blev nedrevet i 1700-tallet og erstattet med den nuværende tagrytter. Våbenhuset er ligeledes fra sengotisk tid.

Korbue

Døbefont

Kirken har fladt bjælkeloft, korbuen er bevaret med kraftige kragsten. På skibets nordvæg afdækkedes årstallet 1624 ved en restaurering i 1946. Over alterbordet hænger et tidligere korbuekrucifiks. Den tidligere altertavle hænger nu på skibets vestvæg, det er en lutheransk fløjtype fra slutningen af 1500-tallet, i storfeltet ses et maleri af J. Th. Skovgaard fra 1950. Prædikestolen er fra 1641. I korgulvet ses gravsten over Bolle Christensen til Løgstrup (død 1648) og hans hustru Else Bolisdatter. I tårnrummet har man afdækket et fragment af kalkmalerier i østkappen.

Den romanske granitfont har bladornamentik på kummen og hjørnehoveder på den firesidede fod (Mackeprang 279-80). Se detaljer i Mackeprang - Nord og Sønderjyallnd - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligttående - Fire profilløver