Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Tårnet set fra vest

Kirken set fra sydøst

Fotografi i våbenhuset

Skibet set mod øst

Loftmaleri

Korbue med krucifiks og figurer

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Kor

Kalkmaleri på korets sydmur (1)

Kalkmaleri på korets sydmur (2)

Kalkmaleri på korets sydmur (3)

Kalkmaleri på korets sydmur (4)

Gravsten på korets nordmur (1)

Gravsten på korets nordmur (2)

Gravsten på korets nordmur (3)

Gravkapel, epitafier med heraldik (1)

Gravkapel, epitafier med heraldik (2)

Gravkapel, epitafier med heraldik (3)

Gravkapel, epitafier med heraldik (4)

Gravkapel, epitafier med heraldik (5)

Døbefont