Favsing kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fausing kirke

Billedserie

Liste over billeder

Favsing kirke

Sønderhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Syddøren er bevaret i brug, den er kantet af en rundstav og har glat tympanon. Norddøren kan spores i murværket. Nogle romanske vinduer er bevaret som tilmurede nicher. I korets sydmur er bevaret et lavtsiddende vindue, som muligvis er et spedalskhedsvindue. Sydmurens kvadre er noget forvitret, muligvis har kirken været udsat for brand. Allerede i romansk tid har kirken fået tilføjet et tårn, tårnets øvre del blev nedtaget i begyndelsen af 1800-tallet og erstattet med en tagrytter, som blev fornyet i 1923. Våbenhuset er opført i sengotisk tid, i våbenhusets østmur er indmuret en romansk gravsten.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Favsing kirke

Kor og skib har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. I hvælvet har man fundet kalkmalerier og kalkmalede adelsvåben, som blev istandsat i 1886 af Magnus Petersen, i 1962 blev de atter overkalket. Altertavlen er fra o.1650, den brogede staffering er udført af Ernst Trier i 1958. Døbefonten af malm menes støbt i begyndelsen af 1300-tallet, den bægerformede kumme bæres af tre mandsfigurer, der kunne opfattes som de tre verdensfloder Eufrat, Tigris og Nilen. Prædikestolen er fra o.1635, i felterne ses relieffer af Korsfæstelsen, evangelisterne og Troen. Der er bevaret to herskabsstole, som nu er opstillet i tårnbuen, de knytter kirken til ejerne af Gammel Estrup, som ejede kirken ind til nyere tid. I tårnrummet er opstillet en figurgravsten fra 1584 over Gregers Ulfstand Truedsen til Torup og Estrup (død 1582) og fru Karen Banner samt deres søn Trud.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens heraldik på siden Gravsten og epitafier. Vælg Kirker, vælg F og søg Favsing.

Gravsten og epitafier