Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Våbenhuset set fra syd

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Prædikestol

Tårnrum

Gravsten over Gregers Truidsen Ulfstand og Karen Banner