Citat fra Legenda Aurea, Nr. 125. Johannes Døberens halshugning

.. Johannes Døberen gik i rette med Herodes angående dette, fordi han ifølge loven ikke havde ret til at gifte sig med sin brors hustru, så længe broderen levede. På grund af Johannes alvorlige anklage, og fordi Johannes var populær blandt mange, på grund af sine prædikener, lod Herodes ham lægge i lænker og satte ham i fængsel. Han ønskede også at behage sin hustru men frygtede at miste loyalitet fra Johannes tilhængere. I virkeligheden ønskede han at dræbe Johannes, men han var bange for folket. Herodes og Herodias ønskede begge at finde en lejlighed til at slippe af med Johannes, og det synes som om, de i al hemmelighed har aftalt, at fejre Herodes fødselsdag ved at invitere de ledende mænd i Galilæa til en middag, hvor Herodias datter skulle danse, Herodes skulle dernæst sværge at ville give datteren alt, hvad hun ønskede, og hun skulle ønske Johannes hoved. På grund af sin ed, skulle han imødekomme hendes ønske og lade som om, han var ked af det. At der har været denne sammensværgelse, antyder den skolastiske historie i teksten: "det er troligt, at Herodes og Herodias hemmeligt har planlagt Johannes død ved denne lejlighed." Jeronimus siger i GLOSS: "Han svor derfor at finde en lejlighed til at dræbe Johannes, for havde pigen bedt om moderens eller faderens død, ville Herodes ikke have protesteret."

Festen blev afholdt og pigen var tilstede, hun dansede for selskabet, som var begejstret, og kongen sværgede, han ville give hende alt, hvad hun ønskede, hun fulgte sin mors ordre og bad om Johannes hoved. Den falske Herodes lod som om han var ked af, han havde sværget, for som Rabanus siger, han måtte gøre, hvad han havde sværget. Men bedrøvelsen var kun i hans ansigt. I sit indre var han henrykt. Han undskyldte sin forbrydelse med at henvise til sit løfte, han gjorde en ondskabsfuld gerning under dække af en falsk ærlighed. Skarpretteren blev hentet, og Johannes mistede sit hoved, og hovedet blev givet til datteren, som gav det til sin utro morů

Tilbage til Hovedside