Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Sydportal

Østgavl

Nordkapel og tårn set fra nord

Skibet set mod øst

Skibet set mod øst

Sidefigur til korbuekrucifiks, Maria

Sidefigur til korbuekrucifiks, Johannes

Korstol i koret

Prædikestol

Orgel

Karmsten fra romansk kirke (1)

Karmsten fra romansk kirke (2)

Tårnrum vestkappe, Johannes døber Jesus

Tårnrum sydkappe, Johannes kastes i fængsel

Tårnrum østkappe, Herodes fest

Tårnrum sydkappe, Johannes halshugges

Tårnrum nordvæg

Tårnrum nordvæg, Apostlen Simons martyrium

Tårnrum sydvæg, Hippolytus martyrium

Tårnrum sydvæg, Romanos martyrium

Kalkmalerier over orglet (1)

Kalkmalerier over orglet (2)

Kalkmalerier over orglet (3)

Kalkmalerier over orglet (4)

Kalkmalerier over orglet (5)

Kalkmalerier over orglet (6)

Kalkmalerier over orglet (7)

Kalkmalerier over orglet (8)

Døbefont