Fåborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fåborg kirke

Fåborg kirke

Salling hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken har været klosterkirke til et helligåndskloster, som lå nord for kirken. Klosteret blev stiftet i 1477 og kirken er opført af munkesten i slutningen af 1400-tallet. Bygningen består af kor og skib, skibets indvendige mål er 31 m. langt, 19 m. bredt og 20 m. højt, korets afslutning mod øst består af to skrå sider mod syd og øst samt en lige afslutning mod nord. På korets nordmur og skibets østmur ses vederlag for hvælvinger og tilmurede døre, disse viser, at klosteret har haft to stokværk. Ifølge Jacob Madsens visitatsbog havde kirken tagrytter i 1588, den nuværende tagrytter bærer årstallet 1794. I 1858 blev vestportalen ombygget i nygotisk stil og skibets vestlige fag ombygget til våbenhus. Klokketårnet fra den nedrevne Sankt Nikolai kirke i Lille Tårngade tjener nu som klokketårn for Helligåndskirken. Vest for Helligåndskirken ses "Fåborg Hospital", som er en del af det gamle Helligåndshus, der fungerede som hospital i middelalderen.

På siden De sydfynske kirker kan man læse om Fåborg Helligåndskirke. Tryk på nedenstående link og vælg Fåborg.

De sydfynske kirker

Korets nordmur

Skibet set mod øst

Altertavle

Korstole

Døbefont af H.E.Freund

Nadverskab

Figurer fra en gotisk altertavle

Døbefont

Det tredelte skib har fire fag med hvælvinger, der hviler på ottekantede piller. Altertavlen fra 1855 har maleri af Vilhelm Marstrand, den tidligere altertavle fra 1511 kom til Nationalmuseet i 1882. På skibets vestvæg og i våbenhuset ses figurer fra en sengotisk altertavle. Prædikestolen er i nygotisk stil. I koret ses sengotiske korstole med hoveder mellem sæderne. I nordre sideskib ses en marmorfont med relieffer udført af H.E.Freund i 1838, på østvæggen ses et sengotisk krucifiks. I søndre sideskib ses et sengotisk skab med gennembrudt stavværk, skabet stammer fra den nedrevne Sankt Nikolai kirke.

Den romanske granitfont har rankeværk under kummens mundingsrand, foden er formodentlig ny. Fonten stammer fra den nedrevne Sankt Nikolai kirke. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Mundingsbælte med bladranke.