Everdrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Everdrup kirke

Everdrup kirke

Bårse hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Skibets østlige del og koret stammer fra en romansk kirke opført af rå kamp iblandet kridtsten og faksekalk. Af oprindelige detaljer er kun bevaret et sydvindue i skibets murværk. Koret blev ombygget i løbet af 1300-tallet, samtidig blev skibet forlænget mod vest. Sakristi, våbenhus og tårn stammer ligeledes fra ombygningen i gotisk tid, tårnets overdel blev dog helt ombygget i renæssancen, da der i 1637 blev opført et kapel mod nord, kapellet fungerede som gravkapel for ejerne til Bækkeskov frem til 1793. Sakristiet har femtakket gavl med savskifte under tre små cirkelblændinger, hvori man har fundet kalkmalede karvsnitstjerner, den kalkmalede udsmykning er dog atter overkalket. Korets taggavl blev ommuret i 1923. Kirken overgik til kronen efter reformationen, Christian III solgte kirken til ejeren af Bækkeskov gods, der ejede kirken frem til 1916, da den overgik til selveje.

Tryk på nedenstående link og læs om Everdrup kirke på Storstrøms amts hjemmeside

Everdrup kirke

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Epitafium over Knud Ahasverus Becher

Gravsten i tårnrummet

Døbefont

Korbuen er blevet omdannet i gotisk tid i forbindelse med ombygningen. Kirken har fået indbygget krydshvælv i flere omgange, tårnrummet har krydshvælv med Y-formede ribber. Man har fundet svage rester af romanske kalkmalerier og stukglorier over hvælvene. Alterbordet dækkes af et panel fra o.1600, altertavlen fra 1633 er formodentlig et ungdomsarbejde af Abel Schrøder, i storfeltet ses et maleri af A.Dorph fra 1877. Over korbuen hænger et krucifiks af Abel Schrøder fra o.1635. I nordkapellet ses et krucifiks fra o.1475. Prædikestolen er et snitværk af Abel Schrøder fra o.1635, på lydhimlen ses våben for Urne og Grubbe, i storfelter er indsat skårne figurer af evangelisterne og apostle efter Thorvaldsens figurer i Københavns Domkirke.

Altertæppet og knæfaldet er tegnet af Ulrik Røssing og vævet af hans kone Mette Lise Røssing i 1990. I skibet hænger et relief udført af kunstneren Otto Bülow, der blev myrdet af tyskerne i 1944, værket er skænket af datteren til Gerda Jochimsen, hvis første mand var Otto Bülow og som senere bosatte sig i Everdrup med sin anden mand.

Ulrik Røssing (født 1939)

Han blev uddannet som dekoratør og møbelpolstrer 1955-58 og gik på Lerchenfelt Kunstschule i Hamburg i 1959. Han har sammen med hustruen billedvæveren Mette Lise Rössing udført flere kirkeopgaver.

Kirkeudsmykninger: Allerslev kirke keramisk relief (1970); Avedøre kirke billedtæppe (1976 s.m. Mette Lise Røssing); Asgårdskirken i Ringsted vandkunst i granit og vægudsmykning (1979); Vrangstrup kirke Antependium og gulvtæppe (1981 s.m. Mette Lise Røssing); Sandby kirke antependium, kortæppe og stenskulptur (1982-84 s.m. Mette Lise Røssing); Sankt Bendts kirke i Ringsted stenskulptur og vægudsmykning (1984); Sneslev kirke kortæppe (1986 s.m. Mette Lise Røssing); Vester Broby kirke stenkors (1986); Tyvelse kirke trækors (1986); Baunegårdskirken i Humlebæk relieffer (1986); Roskilde Jakobskirken udsmykning i menighedslokaler (1986); Everdrup kirke kortæppe og knæfald (1986-91 s.m. Mette Lise Røssing); Næstelsø kirke antependium og kortæppe (1987 s.m. Mette Lise Røssing); Finderup kirke stenskulptur (1988); Trongårdskirken i Vordingborg skulpturer og relieffer (1988); Vallensved kirke kortæppe og 2 messehagler (1991-92, s.m. Mette Lise Røssing); Stenlille kirke stenskulptur (1992); Frederiksholms kirke i København kortæppe (1994, s.m. Mette Lise Røssing); Glumsø kirke udsmykning (1994) og monument på kirkegård (1996).

Mette Lise Røssing (født 1943)

Hun blev uddannet som væverske i Oslo og fik værkstedspraktik hos Kirsten og John Becker i 1960. Hun fik eget værksted fra 1967. Hendes kunstneriske arbejde har gennem årene fulgt to spor. Dels har hun arbejdet som den klassiske billedvæver, der i sin væv fortolkede malerens oplæg til udsmykninger eller kirketekstiler. Dels har hun udviklet sine egne vævninger fra at være fladedækkende til at gengive tegnede iagttagelser og friere kompositioner, bygget op i flere gennemskinnelige lag. Senest er hun begyndt at arbejde skulpturelt med vævede krukker og rumlige former. Motivkredsen er her abstrakt, i enkelte arbejder kombineret med frit hængende fibre eller tråde.

Kirkeudsmykninger: Avedøre kirke billedtæppe (1976 s.m. Ulrik Røssing); Vrangstrup kirke Antependium og gulvtæppe (1981 s.m. Ulrik Røssing); Sandby kirke antependium og kortæppe (1982-84 s.m. Ulrik Røssing); Sneslev kirke kortæppe (1986 s.m. Ulrik Røssing); Randers Sankt Andreas kirke billedtæpper (1988 s.m. Ulrik Røssing); Vallensved kirke kortæppe og 2 messehagler (1991-92, s.m. Ulrik Røssing); Frederiksholms kirke i København kortæppe (1994, s.m. Ulrik Røssing).

I nordkapellet er opsat et epitafium over Knud Ahasverus Becher til Bækkeskov, som i 1738 blev myrdet af sine bønder, da han til hest angreb dem med stor brutalitet, 11 af bønderne blev henrettet, resten blev lagt i jern på fæstningen, epitafiet nævner dog intet om denne historie. I tårnrummet ses en gravsten over Elline Galde og hendes moder Vibeke Beck til Bækkeskov.

Se anetavler for Elline Galde og hendes mor Vibeke Beck på siden Gravsten og epitafier. Tryk på nedenstående link og søg Everdrup kirke.

Gravsten og epitafier

Døbefontens granitkumme stammer fra romansk tid, den stod i parken ved Bækkeskov frem til 1896, da man besluttede at stille fonten tilbage i kirken, foden af granit er udført af Gunnar Møller Hansen i 1980. På kummen ses bægerbladslignende bukler, mellem bladene ses fire menneskehoveder, over bladene ses to løver, en basilisk og Korslammet samt karvsnitsstjerner. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Smågrupper og enligtstående, Rosetter.