Essenbæk kirke

Tilbage til Liste over kirke

Essenbæk kirke

Essenbæk kirke

Sønderhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kirken er opført i 1868-69 ved F.Uldall syd for en ældre kirke, som i 1865 blev revet ned. Kirken er opført i røde mursten over en granitsokkel fra den gamle kirke. Bygningen består af kor med apsis, skib og tårn med ottekantet spir. Tårnets underrum fungerer som våbenhus.

Se sognets hjemmeside

Virring-Essenbæk sogn

Skibet set mod øst

Kor med alterparti og østvindue

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)

Kor og skib adskilles af en triumfvæg med rundbuet korbue. Den tidligere altertavle var et maleri af Anton Dorph i rundbuet portalramme. I forbindelse med en restaurering af kirkerummet 1967-1987 blev den gamle altertavle fjernet fra alterbordet, og loft samt stoleværk og prædikestol blev farvesat af Mogens Jørgensen, som samtidig udførte glasmaleriet i østvinduet og alterbordets rose i kobbertråd. I tårnrummet ses en gravsten over birkefoged Rasmus Petersen (død 1602) og hans hustru samt dennes anden mand. I kirken ses desuden en sten med to figurer omkring den korsfæstede.

Den romanske granitfont har korslam, fugl og to løver på kummen, mellem dyrene ses hoveder på søjler, måske symbol på den korsfæstede, over korslammet svæver et lille dyr, på den firkantede fod ses kraftige vulster og hjørneblade (Mackeprang s.288), fonten stod i Gammel Estrups have til 1869, dens oprindelige tilhørsforhold kendes ikke, muligvis stammer fonten fra den tidligere kirke. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske fonte - Smågrupper og enligtstående - Løvefonte med religiøse fremstillinger. Hovlbjerggruppen