Engestofte kirke

Tilbage til Liste over kirke

Engestofte kirke

Engestofte kirke

Musse hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken er knyttet til den nærliggende Engestofte herregård. Kirken består af et langhus opført i højgotisk tid af munkesten. Korpartiet har femsidet afslutning, i korpartiets nordmur ses en spidsbuet præstedør, som er tilmuret. Bygningen har oprindelig haft højtsiddende lancetformede vinduer. Det nuværende våbenhus blev opført i 1786 som gravkapel for Jørgen Wichfeldt, ved en hovedistandsættelse i 1856 blev gravkapellet omdannet til våbenhus. Den trefalsede syddør er tilmuret, norddøren er bevaret i brug men er noget ændret ved indsætning af en smedejernsdør i 1786. Tagrytteren er muligvis opsat i 1660 af landsdommer Høeg, men kan dog også være fra 1732 ifølge årstal på vindfløjen. I våbenhuset er nu opstillet et granitrelief med Korsfæstelsen flankeret af Syndefaldet og Opstandelsen. I 1889 fandt man på kirkegården en muret, romansk grav fra o.1250, granitrelieffet stammer muligvis fra denne grav eller fra en tidligere kirke på stedet.

Herregården Engestofte nævnes som krongods fra midten af 1400-tallet, først fra 1727 blev den slægtsgård. Fra 1529 var den tilforlenet rigsråd Johannes Urne, fra 1558 til 1695 gik den 4 gange i arv på spindesiden. I 1727 kom Engestofte til Bertel Wichmand, der tilhørte en anset fynsk slægt. Sønnen Jørgen blev adlet med navnet Wichfeld og gården blev i slægtens eje gennem flere generationer. I 1805 opførtes den nyklassicistiske hovedbygning af Henning Wichfeld. Den sidste Wichfeldt på Engestofte var gift med den engelskfødte Monica, som deltog i modstandsbevægelsen under 2.Verdenskrig. Hun blev taget til fange af tyskerne og døde i en tysk koncentrationslejr 27.februar 1945, i våbenhuset er opsat en mindeplade over Monica Wichfeld.

Engestofte herregård

Våbenhuset, relief med Syndefaldet, Korsfæstelsen og Opstandelsen

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Døbefont

Kirkens krydshvælv er oprindelige men stærkt overpudsede, korpolygonen har fem ribber. Altertavlen er et lybsk arbejde fra 1510, på tavlen ses senere indsatte våben for Wichfeld og Rosenkrantz, disse våben stammer fra 1856, da tavlen blev restaureret under Engestoftes daværende ejer kammerherre Jørgen Wichfeld og hans hustru Warinka Frederikke Louise Rosenkrantz. Prædikestolen er fra 1856. I den tilmurede norddør er indsat et epitafium over etatsråd Jørgen von Wichfeld (død 1797). Smedejernsdøren mellem det nuværende våbenhus og skibet har oprindelig fungeret som dør til Wichfelds gravkapel.

Den trefløjede altertavle blev bestilt o.1510 hos en af Lübecks berømte billedskærere til birgittinernes klosterkirke i Maribo, nu Maribo Domkirke, det var placeret i nonnernes kor på østpulpituret. I 1648 blev det solgt til Engestofte kirke. På fløjenes yderside ses stærkt afskallede malerier fra Passionen. I midterskabet ses den apokalyptiske Madonna i solgissel og stående på månesegl. Hun omgives af en rosenkrans, der symboliserer den rosenkrans, som bruges under bønnen. De små kugler symboliserer Ave Maria, de store kugler Pater Noster. Her er Pater Noster-kuglerne erstattet af skjolde med Kristus vunder, hjertet symboliserer sidesåret. Engle holder vundesymbolerne og marterredskaberne. Vundesymbolerne var et vigtigt symbol for birgittinerne, på nonnedragtens hovedtøj var broderet fem røde rosetter. Maria flankeres af fire helgener, t.h. ses øverst Johannes eller Filip (?) og nederst Lucia med sine øjne på et fad, t.v. ses øverst Matthæus (?) og nederst Genevie med et lys, de mandlige helgener har ikke oprindelige attributter og er derfor svære at identificere. På altertavlens sidefløje ses t.v. Omskærelsen og nederst Sankt Clara med clarisser, Clara og Franz af Assisis levede i et åndeligt fællesskab, hun stiftede en nonneorden, som knytter sig til franciskanerordenen. I fløjen t.h. ses Kongernes tilbedelse og nederst Den hellige Birgitta. Omkring Birgitta ses birgittinernonner, Birgitta læser op af en bog, som kunne være hendes visioner, foran Birgitta knæler en mand og en kvinde i birgittinerordenens dragt, det kunne muligvis være stiftere.

På siden Middelalderlige altertavler kan man se en grundig gennemgang af altertavlen. Tryk på nedenstående link, vælg Lolland-Falster og vælg Engestofte kirke.

Middelalderlige altertavler

Den romanske kalkstensfont er et importstykke fra Gotland (Mackeprang s. 412). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Keglestubstypen.