Enge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Enge kirke set fra nord

Enge kirke

Af den oprindelige senromanske kirke fra 1200-tallet er intet bevaret. I 1300-tallet blev det nuværende skib opført i munkesten. I årene 1700-17 blev det oprindelige kor nedrevet og erstattet med det nuværende langhuskor. Den fritstående klokkestabel blev opført i 1779. Ved kirkens sydmur er opstillet gravsten fra 1600-tallet.

Se kirkens hjemmeside. Tryk på nedenstående link

Enge kirke

Kirken set fra sydøst

Gravsten opstillet ved kirkens sydmur (1)

Gravsten opstillet ved kirkens sydmur (2)

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Døbefont

Skibet set mod vest

Malerier i pulpiturets felter

Loftmaleri (1)

Loftmaleri (2)

Loftmaleri (3)

Loftmaleri (4)

Loftmaleri (5)

Loftmaleri (6)

Loftmaleri (7)

Kirkens udsmykning præges af maleren Hinrich Melchert Sönnichsens, der i 1779 udførte det store loftsmaleri. Ved ombygningen 1700-17 fik kirken fladt bræddeloft, som i 1799 blev udsmykket af Sönnichsen med et prospekt af landsbyen set fra syd. Her ses marker og pløjende bønder, i det fjerne ses en djævel, som sår ukrudt. Over landsbyens røde tage hæver kirken sig, ved kirken ses spidsen af den fritstående klokkestabel. Foran vest og nordvæggen opførtes et pulpitur med malerier fra Kristus livshistorie, malerierne stammer fra Sönnichsens tid. Den sengotiske altertavle med figurer dateres til o.1520, i 1779 tilføjede Sönnichsen malerierne. Døbefonten af egetræ er fra o.1700. Prædikestolen dateres til 1598. Det sengotiske krucifiks dateres til slutningen af 1400-tallet. I kirken ses et barokepitafium fra 1698 over Nicolay.