Emmelsbüll kirke

Tilbage til Liste over kirke

Emmelsbüll kirke set fra sydøst

Emmelsbüll kirke

Kirken er viet til den frisiske apostel Rimberti og nævnes første gang i skriftlige kilder fra o.1240. Den nuværende salskirke er dog først opført i 1768 som afløsning for en teglstenskirke fra 1200-tallet, den var så faldefærdig, at den ikke kunne bevares. Til byggeriet er benyttet munkesten fra den tidligere kirke, som stod vest for den nuværende. Indgangen til kirken er gennem sydportalen mod vest. Man kommer ind i en forhal, som blev indrettet, da man i 1950'erne måtte opføre en støttemur under vestpulpituret i forbindelse med et orgelbyggeri. Kirken blev hovedrestaureret 1993-94.

I forhallen ligger en reliefsten, der indtil den seneste restaurering fungerede som tærskelsten foran nordportal, der nu er blændet. På stenen ses relieffer som er meget nedslidte og svære at se i det forholdsvist mørke rum. Står man foran stenen ses på den smalle fremadrettede side en dekorativ udsmykning til venstre og noget ret ubestemmeligt til højre, med lidt god vilje kunne det tolkes som en liggende person. På den opadrettede brede side ses mod venstre en dekorativ udsmykning og mod højre et dyr, der muligvis besejrer en person, måske motivet med løven, som æder et menneske, motivet kendes fra flere jyske portaler.

Stenen kan næppe have været en døroverligger, da en af siderne i så fald har været skjult, eller også har motivet med den menneskeædende løve været vendt på hovedet. Det kan muligvis være en karmsten, i så fald skal motivet med den menneskeædende løve vendes lodret, og så bliver det kampen mellem krigeren og løven, som også kendes fra jyske portaler. Imidlertid er selve udformningen af stenen med de skrå flader ikke velegnet som dæksten eller karmsten, det kan dog være ændret, da den blev omdannet til tærskelsten. Stenen kunne stamme fra den tidligere kirke, som dog var en teglstenskirke fra 1200-tallet, og da stilen peger mere i retning af 1100-tallet, er det mere sandsynligt, at stenen stammer fra en nedbrudt stenkirke i området.

Reliefsten i forhal

Kirkerummet set mod øst

Døbefont

Kirkerummet er dækket af et tøndehvælv af træ, som efter sigende skulle være vraggods. Tøndehvælvet blev i 1770 udsmykket som en himmel med drivende skyer, himmelmaleriet fortsætter på en af tværbjælkerne. Udsmykningen blev senere overmalet men blev rekonstrueret ved restaureringen i 1993-94. Altertavlen i akantusbarok er udført i 1698 af Peter Petersen III fra Tønder. Bortset fra predellaen blev de oprindelige malerier af Detlef Sünnichen fra Tønder udskiftet i år 1900 med malerier af Carl Ludwig Jessen fra Deezbüll. Lektorieprædikestolen fra 1625 er formodentlig udført af samme mester, som har udført prædikestolen i Kristuskirken i Tønder, på soklen står bibelcitater på plattysk. På vestpulpituret ses 16 malede motiver fra Passionen, de stammer fra 1770'erne.Glasmalerierne i de to østvinduer blev i 1922 skænket af beboere fra Emmelsbüll, der var udvandret til USA.

Døbefonten af kalksten har firkløverformet kumme og bægerblade på kummens sider, firkløverformen fortsætter i fodens udformning. Fonten er et importstykke fra Gotland og dateres til 1200-tallet. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte