Ellinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ellinge kirke

Ellinge kirke

Vindinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Fyn. Af den oprindelige romanske kvaderstenskirke er kun bevaret skibets flankemure, som nu danner den midterste del af skibets mure. I skibets nordmur anes den oprindelige norddør, syddøren er stadig i brug men stærkt omdannet udvendigt, indvendigt er den bevaret med skråsmige og glat tympanonfelt. I den sene middelalder blev det oprindelige kor nedbrudt og skibet forlænget mod øst med ét fag, bruddet i murflugten ses tydeligt. Samtidig blev det nuværende kor opført. Det nedbrudte materiale blev benyttet til udvidelsen, på nordsiden ses en romansk vinduesoverligger tilfældigt indsat og flere steder i murværket ses profilerede sokkelsten. Ved ombygningen blev skibets nordmur omsat med indsatte striber af tegl (nu hvidkalket). I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest, samtidig blev våbenhuset og tårnet opført. Tårnets østgavl har rig blændingsdekoration af rundbuede højblændinger. Kirkegården er omgivet af et ældre kampestensdige, i sydøsthjørnet står en sengotisk køreport. Kirken blev istandsat i 1930-31.

Skib set mod øst

Døbefont

Altertavlen er fra 1590'erne, i felterne er indsat nyere malerier (Havsteen Mikkelsen ?). Prædikestolen er nyere med indsatte fyldninger fra o.1580.

Døbefonten er importeret fra Gotland og tillægges Sigraf. Det regnes for et af denne anonyme mesters sidste værker, muligvis hans sidste. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Romanske fonte