Ellested kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ellested kirke set fra syd

Ellested kirke

Vindinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Koret og de østlige dele af skibet stammer fra en romansk kirke opført af kvadersten over profileret sokkel. I østgavlen ses et tilmuret romansk vindue. I murværket ses desuden en romansk gravsten med kors samt en kvader med Livets træ under arkade. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest. Tårnet er mod sædvane opført mod øst over det romanske kor, formodentlig i sengotisk tid.

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Døbefont

Koret har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. Korbuen er bevaret mod nord men er ændret mod syd, formodentlig af hensyn til prædikestolens opgang. Ved en restaurering i 1857 fik skibet indbygget hvælv. Altertavlen er et maleri af A. Dorph fra 1857.

Den romanske granitfont har rankebort øverst på kummen og firkantet fod med hjørnehoveder (Mackeprang s. 112). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Mundingsbælte med bladranke.