Egense kirke

Tilbage til Liste over kirke

Egense kirke

Egense kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Skibets langmure er bevaret fra en romansk kirke, som formodentlig er opført tidligt i 1100-tallet. I gotisk tid blev det oprindelige kor erstattet af det nuværende langhuskor, tårnet stammer formodentlig fra samme tid. I 1861-62 blev kirken voldsomt istandsat, de nygotiske vinduer blev isat og murværket forsynet med stræbepiller, desuden blev bygningen overpudset med hvidtet cement, hvorfor det ikke er muligt at se bygningshistoriske enkeltheder.

I 1529 overtog adelsmanden Eiler Rønnov ejendomsretten over Egense kirke, og den blev lagt ind under Hvidkilde gods, der en overgang ejede 7 sydfynske kirker. I 1927 blev kirken overdraget til Egense menighedsråd, men den bevarede sin status som grevskabets foretrukne kirke. Forbindelsen til Hvidkilde gods ses også i selve kirken, hvor der findes en greveloge med våbenskjolde på lågen. Under en restaurering i 1951 fandt man under koret en krypt, hvor ejerne af Hvidkilde i en periode var blevet begravet. På kirkegården har Hvidkilde sit eget gravsted med 14 gravpladser.

I våbenhuset ses en gravsten fra 1556 over Eiler Rønnow (død 1565) og hustru Anne Rønnow (Krabbe) (død 1543) samt to børn. I våbenhuset ses desuden en gravsten over Bent Norby (død 1565 i Sverige) og fru Kirsten (død 1572), gravstenen er sammensat af fragmenter og opsat i 1923.

Besøg kirkens hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Egense kirke

Skibet set mod øst

Greveloge med våben

Model af skibet Kandace

Døbefont

Kirken har formodentlig fået indbygget krydshvælv, da langhuskoret blev opført i gotisk tid. Altertavlen i højrenæssance fra 1617 er skænket af Anne Hardenberg gift med Joh. Rud, topstykkets maleri er oprindeligt, hovedfeltets maleri er udført af Aug. Jerndorff i 1880'erne. Prædikestolen er fra o.1600 og er skænket af Erik Hardenberg og Anne Rønnow.

Den 7. februar 1888 fik kirken overdraget kirkeskibet "Kandace", der skulle minde kirkegængerne om at gå i forbøn for fiskere og andre søfarende, som har været en væsentlig del af sognets beboere. Skipper Holm i Skovsbo Strand havde bygget den flotte model af en orlogsfregat, og han stillede visse krav ved overdragelsen, skibet skulle tages ned hvert 25. år til eftersyn og reparation, og det skulle være lokale fiskere og søfolk, der stod for vedligeholdelsen. Herefter skulle det hænges op igen ved en højtidelig gudstjeneste omkring d. 7. februar. De lidt specielle omstændigheder omkring "Kandace" førte til dannelsen af Egense Sømandsforening, der eksisterede helt frem til midten af 1990'erne.

Den romanske granitfont har kors og lilje over rankedekoration på kummen, påskaftet står med runer "Astret, Ikkrei filius" (:Astret, Ikkreus søn), hvilket tolkes som en mestersignatur, den firkantede fod, som er ret slidt, har hjørnehoveder samt kors og vegetativ udsmykning. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.