Egens kirke

Tilbage til Liste over kirke

Egens kirke

Egens kirke

Mols hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kirken består af langhus, et styltetårn og et våbenhus opført af munkesten, formodentlig i senmiddelalderen. Våbenhuset har fladbuet dør i spidsbuet spejl.

Kalø Vig set fra kirken

Skibet set mod øst

Prædikestol

Gravsten opsat på skibets vestvæg

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Langhuset har fladt bjælkeloft. Fløjaltertavlen har malerier fra 1928 signeret I. Th. Skovgaard. Prædikestolen er fra slutningen af 1500-tallet, i felterne ses Helligåndsduen og våben for Albert Maltesen Viffert, der ejede Møllerup fra 1541 til sin død i 1585, og hans hustru Magdalene Emmiksen. Prædikestolen menes at have stået i Feldballe kirke til 1607, da ejeren til Møllerup bekostede en ny prædiekstol til Feldballe, i den forbindelse kom prædikestolen til Egens kirke. I kirken hænger et fotografi af afdækkede kalkmalerier på langhusets nordvæg mod øst, kalkmalerierne er nu atter overkalket.

På vestvæggen er opsat en gravsten over Søren Sørensen Hougsen (død i 1680'erne) og hustru. I 1600-tallet havde godsejeren på Kalø besluttet at lukke Egens kirke, og egnens befolkning måtte søge til Bregnet kirke. Søren Sørensens datter skulle giftes, men på vejen fra Egens til Bregnet gennem Kalø skov blev datteren overfaldet af røvere. Derfor besluttede Søren Sørensen at bekoste en genåbning af Egens kirke, efter den et stykke tid havde ligget hen som fårefold. Som tak for dette blev Søren Sørensen og hans hustru begravet under kirkens gulv og den fornemme sten blev lagt over graven.

Den romanske granitfont har to hoveder i højt relief, det ene hoved flankeres af to løver i lavt relief, det andet hoved er fælleshoved for to løvekroppe, der ligeledes er i lavt relief. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefont - Kaløgruppen.