Bloktryk i Dråby kirke

Tilbage til forside

Ved en restaurering af kirken i slutningen af 1800-tallet viste det sig, at alterbordet var et gammelt lågeskab fra begyndelsen af 1500-tallet, som var omdannet til et alterbord. Skabet havde foldeværksfyldninger og bundhængslede låger. Skabet blev overdraget til Nationalmuseet i 1897. I skabet var indklistreret et bloktryk fra sidste fjerdedel af 1400-tallet. Bloktrykket måler 75,6 x 41,5 cm og er trykt med tre blokke på tre stykker papir. Normalt var tidens bloktryk betydeligt mindre, de blev brugt som andagtsbilleder i hjemmene og kalkmalerne brugte dem som forlæg til deres udsmykninger. I Dronninglund kirke og i Bellinge kirke er forbindelsen til bloktryk tydelige, og flere udsmykninger tyder på, at bloktryk har været flittigt brugt, trods det har man ikke fundet bevarede bloktryk i Danmark, alle kilder er udenlandske. Det er derfor overraskende, at finde et så stort og fornemt bloktryk i Dråby kirke, uden man kan påvise noget sammenhæng til en kalkmalet udsmykning. Bloktrykket i Dråby har siddet indklistret som bagklædning i skabet.

Maria står under en arkade som ung pige i templet, hun er klædt i en fornem brokadekjole med strålekantning ved hals og håndled og udsmykket med bladlignende ornamenter, der skal forestille kornaks. Kornaks var tegn på Marias ubesmittede undfangelse og skal vel her samtidig symbolisere Kristi fødsel. Om livet har hun et langt bælte, der symboliserer kyskheden. Håret er udslået jomfruhår, der prydes med et pandebånd. Maria står foran et trefløjet alter i nederlandsk stil, på altertavlen ses Gudfader/Kristus vise Lovens tavler, igen en profeti om Kristi fødsel, som skal afløse den gamle lov og som forudsiges i Det gamle Testamente, ved alteret står et tændt lys. På en hylde ligger en åben bog og en kvist med tre blomster. Over alteret hænger en blomsterkrans med otte fembladede blomster mellem grønne blade. På væggen hænger et billede af Veronikas svededug.

Ulla Haastrup påpeger, at motivet "Maria med kornakskjolen" var et kendt motiv inden for den tyske kulturkreds i 1400-tallet. I Zürich Technische Hochschule findes et bloktryk, hvor man ser Maria i en kjole med kornsaks stå foran et alter med lovtavlerne, en kvist med tre blomster og lysestager, over alteret hænger en blomsterkrans, bag Maria står tre engle. Bloktrykket har en længere tekst, som fortæller om en købmand i Milano, der blev frelst fra henrettelse af Maria-billedet i Milano, og om en hertuginde, som brækkede en kvist af en blomsterkrans ved billedet, næste dag lå kvisten på mirakuløs vis atter i kirken. Dyrkelsen af dette motiv har især været udbredt i Nordtyskland, Schweiz og egnene omkring Salzburg og München samt i Gdansk. Hvordan billedet er kommet til Dråby kirke, vides ikke, men Ulla Haastrup foreslår, at tyske købmænd har skænket det som særalter til kirken, eller adelsfamilien på Skærsøgård har købt det. Ulla Haastrup påpeger desuden et stilmæssigt sammenhæng med kredsen omkring Roger van der Weyden samt med den ammende Maria i Bollerup og i Brunnby i Skåne.